Vinnare i markanvisningstävling ska bygga bostadsrätter i Marieholm

Vinnare i markanvisningstävlingen för fastigheten Sibbarp 2:39 i Marieholm har utsetts. Det kom in tre bidrag i tävlingen. Det som bäst uppfyllde kraven var ett förslag med sex parhus i två våningar som BoKlok skickat in. Kvarteret kommer att heta Trädlunden.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

BoKlok får möjlighet att köpa det cirka 3 900 kvadratmeter stora området för två miljoner kronor. På området planerar BoKlok att bygga sex parhus med sammanlagt tolv bostadsrätter.

Stor vikt läggs vid granngemenskap med fokus på de gröna gemensamma ytorna och på hållbarhet i BoKloks bidrag, som även innehåller solceller på alla parhusen och laddstolpar på samtliga parkeringsplatser.

BoKlok vill bygga 6 parhus i två våningar där fokus ligger på de gröna gemensamma ytorna. Bostäderna uppförs som bostadsrätter.
BoKlok vill bygga sex parhus i två våningar där fokus ligger på de gröna gemensamma ytorna. Bostäderna uppförs som bostadsrätter.
Till varje hus hör en trädgård men det finns även möjlighet att odla i den gemensamma trädgården där det ska finnas växthus och odlingslådor. Den gemensamma trädgården blir föreningens naturliga mötesplats.
Till varje hus hör en trädgård. Den gemensamma trädgården blir föreningens naturliga mötesplats.

Trädgård till varje hus

Till varje hus hör en trädgård och det finns även möjlighet att odla i den gemensamma trädgården där det ska finnas växthus och odlingslådor. Den gemensamma trädgården blir föreningens naturliga mötesplats.

Tryggt för barn

Bilarna hålls utanför kvarteret, för att barn ska kunna röra sig tryggt och enkelt mellan trädgårdar i kvarteret, och också i det gröna stråket till förskola och skola. Befintliga träd får stå kvar och har fått styra bebyggelsens utformning.

Skiss över området.
Skiss över området.

Ligger i östra delen

Området är beläget i östra delen av Marieholm längs Storgatan. I det nya kvarteret finns det ordentligt med plats för cyklar och man tar sig enkelt till järnvägsstationen en kilometer bort.

Flygbild med området markerat i ljusare grön färg.
Flygbild med området markerat i ljusare grön färg.

Nästa steg är att Eslövs kommun tecknar ett markanvisningsavtal med BoKlok.

Läs mer om markanvisningstävlingen här där du även kan se det vinnande bidraget: Markanvisning för byggrätter Sibbarp 2:39 Marieholm – Eslövs kommun (eslov.se)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window