Senaste nyheter

 • Extra samverkanskonferens under lördagen med anledning av översvämningarna

  Tyvärr är djupa lågtryck på väg in över Skåne, vilket ger regn, blåsigt väder och plusgrader. Därför sammankallade Länsstyrelsen idag lördag till ett extrainsatt samverkansmöte med många aktörer som är involverade i översvämningarna. För Kävlingeån kvarstår den orange varningen för översvämning och den gula varningen för höga flöden. Sammanlagt räknar SMHI med totalt 40 mm...

 • Möte för drabbade av översvämningen i Ringsjöbaden och Sjöholmen

  Den 31 januari bjöd Eslövs kommun in alla permanent- och fritidsboende i Ringsjöbaden och Sjöholmen till ett informationsmöte i Stehagskolans matsal. Med på mötet var representanter från Länsstyrelsen, Räddningstjänsten Syd och VA SYD. På länk från Stockholm medverkade en jurist och försäkringsexpert från Konsumenternas försäkringsbyrå.

 • Originaldetaljer borta efter renovering av Johnsons minne

  Den före detta barnkrubban Johnsons minne har byggts om till lägenheter. I byggprocessen har Eslövs kommun missat att ställa krav på att originaldetaljer skulle bevaras. Detta innebär att det q-märkta huset har förvanskats.

 • Evakuerade kan få hjälp av kommunen att hitta tillfälliga bostäder

  Den som tvingas lämna sitt hem på grund av översvämningarna kan få hjälp av Eslövs kommun att hitta ett tillfälligt boende. Den som evakueras står själv för sina kostnader och kan begära ersättning via sitt försäkringsbolag.

 • De översvämmade områdena Sjöholmen och Ringsjöbaden vid Västra Ringsjön i Eslövs kommun är fortfarande hårt drabbade

  Läget har stabiliserats något och det senaste dygnet har vattennivån i Ringsjön sjunkit med tio millimeter. Dock är nya regnområden på väg in över Skåne och ska enligt SMHI nå sin kulmen på fredag med upp till femtio millimeter nederbörd.

 • Något positivare prognos för översvämningarna

  På samverkansmöte den 29 januari om översvämningarna i Skåne – med alla berörda myndigheter och kommuner – gavs information om att det idag ser bättre ut än det har gjort tidigare.

 • Om du behöver lämna ditt hus på grund av översvämningarna

  I Ringsjöbaden har tyvärr flera personer tvingats lämna sina hem på grund av översvämningarna. Här finns information om hur du går till väga om samma sak skulle hända dig.

 • Något förbättrat läge för översvämningarna

  Kulmen verkar vara nådd för översvämningarna vid Ringsjön och Kävlingeån, men problemen är inte över. SMHI har sänkt varningen för höga flöden från röd till orange från tisdag 30 januari. Den orange varningen för översvämningen ligger kvar tills vidare. För Ringsjöns del är den befarade höjningen om 14–15 cm nu sänkt till 6–8 cm. Dock...

 • Varning för att Ringsjöns vatten fortsätter att stiga

  SMHI:s prognoser visar att vattnet i Västra Ringsjön fortsätter att stiga. De närmaste tio dagarna kan vattnet komma att stiga fjorton centimeter eller mer.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window