Nästa år flyttar tre av Eslövs förskolor till naturnära Vitsippans förskola

Förutom Skogsgläntans förskola kommer även förskolorna Västerbo och Karlavagnen att lämna sina nuvarande lokaler nästa år. Under hösten 2024 kommer de tre förskolorna att flytta in i den nybyggda Vitsippans förskola som ligger intill Eslövs allmänning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Färre barn än tidigare beräknat förväntas behöva förskola i Eslövs kommun.

Prognosen för perioden 2023 till 2039 tydde tidigare på en befolkningsökning, men nya beräkningar visar att antalet förskolebarn istället förväntas minska.

Flyttar in till Vitsippans förskola

Därför kommer förskolorna Västerbo och Skogsgläntan att lämna sina nuvarande lokaler på Dannemannen nästa år. Även förskolan Karlavagnen kommer att flytta från sina nuvarande lokaler vid Sallerupskolan.

Renderingsbild som visar en förskola uppifrån, intill en skog.
Ungefär såhär kommer Vitsippans förskola se ut när byggnaden är färdigställd hösten 2024.

Förskolebarnen kommer att flytta in i den nybyggda Vitsippans förskola när byggnaden är färdigställd under hösten 2024.

Jämfört med att behålla de tre olika lokalerna blir det ekonomiskt hållbarare att samtliga tre förskolor ligger i samma byggnad.

Så blir nya förskolan

Vitsippans förskola är belägen i anslutning till Eslövs allmänning, mellan Nämndemansvägen och korsningen Sallerupsvägen/Djupadalsvägen.

Förskolan är planerad för att kunna ta emot 140 förskolebarn, fördelade på åtta avdelningar.

Läs mer om Vitsippans förskola på utveckla.eslov.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window