Förtydligande om fiber/bredband i Eslövs kommun

Med anledning av att kommunen får många frågor om fiber vill vi här ge en kort bild av hur läget ser ut i februari 2022.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Utbyggnaden av fiber, eller bredband som man också säger, går framåt i kommunen. Vid årsskiftet var 85 procent av kommunens hushåll anslutna.

Eftersom Eslövs kommun inte har ett eget stadsnät har kommunen upplåtit åt det delägda Kraftringen och marknadens aktörer att genomföra utbyggnaden. Det är dessa aktörer som sluter markavtal med fastighetsägare för att få gräva på deras marker, lägga ner fiberkablar och erbjuda fiberanslutning till fastighetsägare.

Främja utbyggnad

Kommunens uppgift är bland annat att främja bredbandsutbyggnaden och värna om konkurrens när marknadens aktörer agerar på bredbandsområdet. Kommunen har en positiv inställning till denna viktiga infrastruktur och upplåter också sin mark till fibernerläggning när så är möjligt.

Kommunen är neutral till de olika aktörerna på marknaden och får inte gynna en aktör framför andra. Att en aktör får bredbandsstöd av Post- och Telestyrelsen, PTS, innebär inte att kommunen ska stå bakom den aktören om det finns fler aktörer inom området.

Två aktörer

I ett av de senaste områdena för fiberutbyggnad, i området som kallas Eslöv–Kastberga, är det nu två aktörer som erbjuder fiber, IP Only och Open Infra. Bredbandstöd från PTS har gått till Open Infra, men IP Only har också valt att erbjuda fiber i området. Eslövs kommun ställer sig helt neutral till de båda aktörerna och förordar ingen framför den andra.

Markägarens roll

Privata fastighetsägare kan alltså få erbjudande från mer än en aktör avseende fiberutbyggnad och väljer själv till vem och hur de vill upplåta sin mark för fiberutbyggnad. Det är markägaren som väljer vilken aktör som den vill ingå avtal med eller inte alls. Ingen får utöva påtryckningar på markägaren att välja ett enskilt alternativ framför något annat.

Avtal om fiberutbyggnad kan vara något som man kan behöva juridisk hjälp med, då det påverkar rådigheten över fastigheten. Denna rådgivning kan inte kommunen hjälpa till med.

Vill du veta mer?

Läs mer på PTS hemsida Bredbandsutbyggnad | PTS

Läs mer om bredband i Eslövs kommun Bredbands­utbyggnad – Eslövs kommun (eslov.se)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window