Fira in ett säkert gott nytt år

Nyårsafton stundar och för många är firandet förknippat med fyrverkerier. Se till att hålla koll på vad som gäller och var medveten om riskerna så att du kan fira in det nya året på ett säkert sätt.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Fira in det nya året på ett säkert sätt.
Fira in det nya året på ett säkert sätt.

Inom Eslövs kommun är fyrverkerier, smällare, bengaliska eldar och andra pyrotekniska varor endast tillåtna att användas på nyårsafton från kl. 18 till kl. 2.

Många olyckor med fyrverkerier kan förhindras!

Varje år inträffar många bränder i bostäder och andra byggnader till följd av fyrverkerier. Raketer hamnar fel för att folk slarvar med säkerheten och/eller är berusade i samband med hanteringen av fyrverkeripjäserna.

På Räddningstjänsten Syds webbsida kan du läsa mer om vad som gäller och även få tips om säker användning av fyrverkerier.

Läs mer  på Räddningstjänsten Syds webbsida

Räddningstjänsten kontrollerar alla som har tillstånd att sälja fyrverkerier i Eslövs kommun. Detta så att de följer de regler och säkerhetsföreskrifter som finns.

Råd till dig som är förälder

Varje år orsakar fyrverkerier även allvarliga personskador. De som skadas är oftast män och många är under 18 år. Som vuxen kan du förhindra allvarliga olyckor genom att inte köpa ut fyrverkerier till ungdomar under 18 år.

Du som förälder är den viktigaste personen i din ungdoms liv och den som har störst möjlighet att påverka. Därför är det viktigt att du som vuxen sköter fyrverkerier på ett säkert sätt.

 • Tänk på att den som är yngre än 18 år vare sig får köpa, ta emot eller använda fyrverkeripjäser. Langning gäller alltså inte bara alkohol, utan även fyrverkerier.
 • Prata med din ungdom kring fyrverkerier och säkerhet.
 • Prata med andra föräldrar – dela information och stötta varandra.
 • Om du uppmärksammar att någon person eller butik säljer fyrverkerier till minderåriga, kontakta polisen.

Läs mer på Polisens webbsida

Trygghetsarbetet extra viktigt under lovet

Eslövs kommun arbetar på olika sätt för att skapa en så trygg och trivsam jul- och nyårshelg som möjligt. Nedan ser du några exempel på insatser som görs för att öka tryggheten under jullovet.

 • Fältverksamhet: Fältsekreterare rör sig runtom i Eslövs kommun tre dagar i veckan (utom röda dagar). Fältsekreterarna samverkar bland annat med personal från skolan, fritidsgårdarna samt med föräldrar kring ungdomar som befinner sig i riskzonen eller som önskar råd och stöd i olika frågor som rör tonårstiden. Vuxna på stan arbetar trygghetsskapande genom att röra sig runt om i Eslöv tätort.
 • Väktare: Väktare bevakar olika platser i kommunen.
 • Safe 0413: Nätverk som består av ca 140 företag verksamma i Eslöv där även Eslövs kommun är medlem. Safe 0413 utökar väktarronderingen i centrum under julhandeln för att öka tryggheten.
 • Nattvandrarna Sverige: Den ideella organisationen Nattvandrarna Sverige nattvandrar under jullovet.
 • Nattvandring.nu: Stiftelsen nattvandring.nu har skapat en lokalgrupp i Eslöv och kommer att starta sin verksamhet inom kort.
 • Polisen: Polisen arbetar utifrån aktuell lägesbild. Liksom tidigare år kommer det att finnas extra patruller under nyårshelgen i Eslöv.
 • Gasverkets fritidsgård: Mötesplatsen Gasverket har öppet under jullovet som vanligt (utom röda dagar) och vänder sig till ungdomar 13–17 år. Gasverket har extra aktiviteter planerade både i och utanför Eslöv under jullovet.
 • Tillsyn handlare: Räddningstjänsten utför tillsyn hos handlare för att förebygga otillåten försäljning av fyrverkerier.
 • Översyn brännbart material: Kommunen ser över brännbart material i och omkring kommunens fastigheter och på allmänna platser.

Polisens extra insats i Eslöv är avslutad

Eslövs kommunpolis Mats Odestål, Veronica Ek, chef för polisområde Eslöv, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, och Martin Broms, trygghetssamordnare.
Eslövs kommunpolis Mats Odestål, Veronica Ek, chef för polisområde Eslöv, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, och Martin Broms, trygghetssamordnare.

I tre månader under hösten 2022 pågick en särskild insats i Eslöv, för att komma tillrätta med de bråk och ordningsstörningar som förekommit där under en tid. Nu har insatsen avslutats. Betyder det att arbetet är avslutat och klart? Frågan går till lokalpolisområdeschef Veronica Ek:

– Nej, det är det inte! Arbetet fortsätter. Men under hösten har vi skapat en struktur inom lokalpolisområdet, som gör att vi nu kan omhänderta det fortsatta arbetet utan en pågående insats.

Vad har då gjorts under insatsen?

– Vi har arbetat både med synliga poliser, för att förebygga brott och öka tryggheten, men också med mer riktade åtgärder mot särskilda individer eller geografiska platser. Fler kameror har kommit på plats i centrala Eslöv, och vi har också förfinat vår samverkan med Eslövs kommun.

– I vår utredningsverksamhet har vi prioriterat ärenden som vi sett har haft en koppling mot insatsen, för att snabbt kunna ställa aktuella gärningspersoner inför rätta. Det har lett till att flera personer har frihetsberövats, kontrollerats och dömts, såväl till fängelse som till skyddstillsyn och ungdomsvård. Och vi har fortfarande pågående utredningar där vi inom en snar framtid kommer att gå till åtal.

– Exakt vilka effekter vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete lett till är svårt att mäta i nuläget. Det krävs nog också lite mer tid innan vi kan se om vi lyckats bryta mönstren helt. Men vi fortsätter att jobba aktivt mot brottslighet och problem i Eslöv, nu med användning av den struktur vi byggt upp inom insatsen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window