Eslöv och Lund bildar gemensam överförmyndarnämnd

Den 1 januari 2023 bildar Eslövs och Lunds kommuner en gemensam överförmyndarnämnd med Lund som värdkommun. Det har kommunfullmäktige i de båda kommunerna nu beslutat.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Kommunernas respektive verksamheter är i dag relativt små. Under 2021 har Lund och Eslöv utrett förutsättningarna för ett närmare samarbete.

Bättre förutsättningar för utveckling och långsiktig hållbarhet

En sammanslagning bedöms gynna verksamheten genom att ge bättre förutsättningar för utveckling och långsiktig hållbarhet. Eslövs och Lunds kommunfullmäktige har nu fattat beslut om att bilda en ny, gemensam överförmyndarnämnd.

– Vi har jobbat för en fördjupad samverkan med Lund sedan 2019 och är mycket glada över att vi med en gemensam organisation skapar förbättringar för våra anställda, våra ställföreträdare och inte minst för våra huvudmän. Vi minskar sårbarheten i verksamheten, vi ökar möjligheten till specialisering och vi ökar även möjligheterna för att bättre kunna matcha rätt ställföreträdare till rätt huvudman, säger Kerstin Ekoxe, ordförande i Eslövs överförmyndarnämnd, och fortsätter:

– Detta är en oerhört viktig verksamhet. Vi arbetar med människor i vårt samhälle som har ett stort behov av stöd och hjälp och som är väldigt utsatta. Det är därför viktigt att vi gör vad vi kan för att ständigt förbättra och utveckla vårt arbete, vilket blir lättare i en större verksamhet med lite större muskler.

Alla medarbetare i Eslöv och Lund har varit delaktiga i processen. Tisdagen den 21 juni firades beslutet om en gemensam nämnd med tårta i Eslövs stadshus.
Alla medarbetare i Eslöv och Lund har varit delaktiga i processen. Tisdagen den 21 juni firades beslutet om en gemensam nämnd med tårta i Eslövs stadshus.

Skyddar individen

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppdrag är att utöva tillsyn över hur så kallade ställföreträdare (förmyndare, gode män och förvaltare) sköter sina uppdrag. Syftet med verksamheten är att förhindra att de personer som inte själva kan hantera sin vardag, förvalta sin egendom eller sörja för sin person får hjälp med att tillvarata sina rättigheter.

Överförmyndarnämnden rekryterar och utbildar ställföreträdare både för ensamkommande barn och vuxna.

– Vi ska skapa gemensamma rutiner och ta hand om våra förmyndare, gode män och förvaltare på bästa sätt. Många hjälper redan idag personer i båda kommunerna, så det kommer att underlätta för dem att vi arbetar på samma sätt, säger Magdalena Titze, projektledare i Lunds kommun och den som projektleder sammanslagningen.

Samverkan inom överförmyndarområdet är vanligt. I dag samverkar cirka 180 av Sveriges 290 kommuner i en gemensam nämnd och/eller en gemensam förvaltning för överförmyndarfrågor.

Kontor i Lund

Lund är den största kommunen och det är därför naturligt att Lund blir så kallad värdkommun för den nya nämnden. Det nya gemensamma överförmyndarkontoret ska ligga i Lund, som också kommer att bli arbetsplats för Eslövs kommuns medarbetare inom överförmyndarnämnden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window