35 nya lägenheter planeras i Gårdstånga

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har sagt ja till 35 nya lägenheter i Gårdstånga. Det rör sig om sju hus med fem lägenheter i varje. Lägenheterna byggs mellan Flyingevägen och väg 104.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Nämnden var helt enig i att bevilja bygglovet. Det är jättefina hus som planeras med genomtänkta materialval, säger Bengt Andersson, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunen har tidigare beslutat om ändrad detaljplan för området. I den nya detaljplanen är det tillåtet att bygga flerfamiljshus.

Skyddsvall mot väg 104

Beslutet om ändrad detaljplan vann laga kraft den 6 maj i år och nu får alltså GMR fastigheter bygglov för husen och marklov för att bygga en skyddsvall ut mot väg 104.

De nya husen kommer att byggas mellan Flyingevägen och väg 104 i närheten av forskningsanläggningarna ESS och Max IV i Brunnshög.

Smälter väl in

Husen ska kläs i laserat trä med plåttak, alternativt återvunnet tegel och tegeltak. Marken där husen ska byggas har tidigare varit åkermark med klassningen sex till nio.

De sju husen beskrivs i nämndens beslut som diskreta och ”kommer smälta väl in i omgivningen”. I beslutet har man även tagit hänsyn till kulturmiljön i området och bedömer att husen harmonierar med övrig bebyggelse och naturen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window