Felanmälan

Vi behöver din medverkan. Vissa ärenden skulle vi inte uppmärksamma om vi inte hade fått en anmälan från dig eller någon annan engagerad medborgare. Tack!

Vissa ärenden återkommer ofta, men behöver inte felanmälas. Vi spar din och vår tid genom att berätta vad som gäller.

Gatubelysning

Vi besiktigar gatubelysningen i Eslövs kommun fyra gånger om året. Två gånger på vintern och två gånger på våren. Under den tiden är belysningen oftast tänd även dagtid.

Motionsspår

Vi ser över motionsslingorna i kommunen två gånger om året och tar då bort övervuxen vegetation och lagar trasig belysning.

Lekplatser

Vi utför säkerhetsbesiktning av kommunens lekplatser en gång om året, någon gång under våren. Tillsyn av lekplatserna görs varje vecka.

Julgranar

Julgranar och julbelysning sätts upp till 1:a advent och är kvar till 13 januari. De mindre granarna står kvar till 1 februari. Stjärnan i toppen på granen sitter en bit ner för att granens topp inte ska brytas.

Gör din felanmälan här

Vatten- och översvämningsärenden

Vatten- och översvämningsärenden såsom källaröversvämningar rapporterar du till VA-Syd via knappen nedan

Rapportera källaröversvämning

Tack för din medverkan till ett bättre Eslöv!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window