Tillgänglighetsredogörelse

Eslövs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur eslov.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

I webbplatsen eslov.se ingår ett antal underwebbplatser:

 • sommarieslov.eslov.se
 • medborgarhuset.eslov.se
 • foretag.eslov.se
 • storatorg.eslov.se
 • programforoffentligmiljo.eslov.se
 • historia.eslov.se
 • utvecka.eslov.se

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från eslov.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser  att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Via formuläret ”Fick du hjälp av informationen på sidan?”, i slutet på varje innehållssida. Klicka på Nej och välj det sista alternativet ”  Jag vill rapportera problem med tillgängligheten på sidan” och skriv din kommentar.
 • e-post: webmaster@eslov.se
 • telefon: 0413-260 00

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar löpande med att förbättra de tillgänglighetsproblem som vi upptäcker.

Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehållet som beskrivs är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 • Inkonsekventa länkar
  Vissa länkar är inte markerade med understrykning så att användare förstår att de är länkar.
  Vissa länkar öppnas i nytt fönster utan att detta är tydligt för användaren. Kan innebära att användare med nedsatt synförmåga inte får information om att länken öppnas i nytt fönster.
 • PDF-dokument
  Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det finns pdf-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del pdf-dokument saknas eller har felaktiga textalternativ för bilder och annan grafik sakna. Detta innebär att pdf-dokumenten inte läses upp korrekt. personer med nedsatt synförmåga som använder uppläsningshjälpmedel kan ha svårt att uppfatta innehållet i dokumenten. Vissa PDF-dokument är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
 • Video
  Flera videoklipp som vi publicerat på våra webbplatser, före 23 september 2020, saknar syntolkning. Vi har inte heller syntolkat och textat alla våra videoklipp i sociala medier.
 • Bilder
  Det saknas alt-texter på vissa bilder
 • Rubrikordning
  I vissa delar på webbplatsens innehåll följs inte rubrikstrukturen, I sidfoten på sidan är rubriknivåerna satta till fel rubriknivå vilket kan göra att användare inte förstår var  informationstexten slutar.
 • Färgkonstrast
  Vissa delar av våra webbsidor och e-tjänster har otillräcklig kontrast. Dessutom kan det på vissa ställen vara svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus.

Tidsplan för åtgärder inom tillgänglighet

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast januari 2023

Oskäligt betungande anpassning

Eslövs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Integrerade system till webbplatsen
  Det är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till eslov.se Det kommer vi till rätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.
 • PDF-dokument
  Vissa PDF-dokument är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av eslov.se.

 • Senaste bedömningen gjordes den 31 augusti 2020
 • Webbplatsen publicerades den 23 maj 2018
 • Redogörelsen uppdaterades senast den 31 augusti 2020

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window