När Kontaktcenter är stängt

Äldreomsorgsfrågor, akut
0413-626 38

Gator, vägar, parker
040-676 90 57

Vatten och avlopp
Felanmälan dygnet runt:
040-635 10 00
Kundservice: 040-635 10 00, vardagar 8.00–16.30
Växel: 040-635 00 00, vardagar 8.00–16.30
 
Ebos, Eslövs Bostads AB, beredskapstelefon
040-28 23 96

Kommunens fastigheter, beredskapstelefon (jour)
0413-624 97

Andra viktiga telefonnummer inom Eslöv:

El- och värmeverk
020-55 66 00

Räddningstjänsten Syd
046-540 46 00, hemsida: www.rsyd.se

SOS Alarm
tfn 112

Vid icke brådskande ärenden till Polisen
tfn 114 14

Vid akuta ärenden som rör förvaltningarna Barn och
Utbildning, Vård och Omsorg eller Arbete och Försörjning:

måndag–torsdag efter 17.00
kontakta SOS Alarm, tfn 112.

fredag, efter 17.00 samt lördag och söndag
kontakta sociala jouren i Lund, tfn 046-12 12 99

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window