Jobbkategori: Pedagogiskt arbete

Speciallärare till Harlösa skolan

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Visste du att 9 av 10 anställda på Eslövs kommun tycker sitt arbete är meningsfullt?

Harlösa skolan är en F-6-skola med cirka 100 elever och ligger i östra delen av Eslövs kommun. Mindre enhet med engagerad personal och ett uppskattat läge ger oss möjlighet att skapa trygga miljöer och goda förutsättningar för våra elever.

Skolan strävar efter att ge eleverna en hälsosam livsstil. Vi tycker att rörelse är viktigt och vi har därför utökad idrott, daglig utevistelseaktivitet, går på utedagar och har aktiviteter i modern idrottshall. Närheten till fina naturområden ger god möjlighet för utomhuspedagogik. Sedan flera år tillbaka satsar vi extra på läsning för alla elever, vilket genererar goda resultat i alla ämnen. Skolbiblioteket och skönlitteraturen intar en central plats i det pedagogiska arbetet. I skolan används dagligen datorer, Ipads och smartboards.

Skolan är vackert belägen med en fantastisk utsikt över det skånska landskapet. Här finns stora möjligheter att tillsammans med engagerad personal skapa en trygg miljö och goda förutsättningar för lärande för våra elever. På Harlösa skolan värdesätter vi att skapa goda relationer med våra elever och att vara goda förebilder som vuxna.

Hos oss får du jobba med professionella och trevliga kollegor där alla hjälps åt!

Läs gärna mer om vår skola på skolans hemsida:
https://eslov.se/utbildning-barnomsorg/grundskola/grundskolor/utanfor-eslovs-tatort/harlosa-skola

Arbetsuppgifter

Du arbetar efter vår vision: att lärare, elever och vårdnadshavare tillsammans ska skapa framtidens kompetenser genom kreativitet, samarbete och kunskaper.

Som speciallärare kommer du att stödja och undervisa elever med behov av särskilt stöd. Vidare är du delaktig i och arbetar med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Som speciallärare arbetar du självständigt men har även samarbete och kontakt med kollegor, elever och vårdnadshavare/anhöriga.

Tjänsten innebär en anställningsgrad på 75-80%.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
• Är speciallärare med lärarlegitimation.
• Har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd i årskurs 1-6.
• Har erfarenhet av att arbeta med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.
• Har erfarenhet av dokumentation och uppföljning av elevhälsoarbete.

Vidare ser vi att du:
• Är strukturerad och självgående i ditt arbetssätt och utförande.
• Har förmåga att skapa och bibehålla goda relationer med andra.
• Har lätt för att samarbeta med andra för att tillsammans hitta lösningar på problem.
• Har intresse och engagemang för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.

Vid eventuell anställning kommer du behöva visa upp utdrag från belastningsregistret.

Vi ser fram emot din ansökan!

Övrig information

I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/naringsliv-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/eslovs-kommun-som-arbetsgivare/

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693.

Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se eller på närmsta polisstation.

Elevassistent till anpassad gymnasieskola (Gymnasiesärskola)

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Visste du att 9 av 10 anställda på Eslövs kommun tycker sitt arbete är meningsfullt?

Vår anpassade gymnasieskola på Carl Engströmgymnasiet i Eslöv är en liten enhet som präglas av gemenskap och värme. Här blir alla elever sedda och det finns en närhet som gynnar elevernas pedagogiska och personliga utveckling.

Nu söker vi en elevassistent som brinner för att arbeta och skapa en bättre vardag med livskvalitet för människor med funktionsvariationer!

Arbetsuppgifter

Som elevassistent kommer du arbeta med våra elever med intellektuell funktionsvariation (IF) som läser ämnesområden. Eventuellt kan även arbete i andra elevgrupper med lättare IF förekomma. Tillsammans med pedagog och övriga assistenter arbetar du för en trygg och pedagogisk lärmiljö som stimulerar, stärker och utmanar elevernas utveckling och lärande som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete.

Du är intresserad av det pedagogiska arbetet kring denna elevgrupp och är delaktig i att utforma undervisningen i enlighet med läroplanen för anpassad skola där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. I rollen utövar du ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Tjänsten innebär att följa en grupp elever under stora delar av skoldagen och bistå eleverna under både lektioner och raster. Det innebär bland annat pedagogiskt och fysiskt stöd samt stöd vid förflyttningar, matsituationer samt hjälp med personlig hygien vid toalettbesök.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
• Är elevassistent med pedagogiskt intresse eller har motsvarande bakgrund, vilket innebär gymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer adekvat för uppdraget.

• Har erfarenhet av arbete med ungdomar med komplex funktionsnedsättning i anpassad skola/gymnasieskola.

Meriterande är om du har erfarenhet från specialpedagogiskt arbete, sinnesträning eller har en vårdutbildning.

Vidare ser vi att du:
• Har ett genuint intresse och en djupare förståelse för de speciella behov våra elever har, vilket kräver att du kan sätta dig in i elevernas situation och anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt utifrån olika gruppers och individers förutsättningar och behov.

• Har lätt att skapa goda relationer och samarbete med andra samt har god kommunikationsförmåga. Detta då uppdraget genomsyras av ett nära samarbete med kollegor, professioner och elever samt löpande kontakt med vårdnadshavare/anhöriga.

Vid eventuell anställning kommer du behöva visa upp utdrag från belastningsregistret.

Vi ser fram emot din ansökan!

Övrig information

I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Speciallärare/specialpedagog

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Visste du att 9 av 10 anställda på Eslövs kommun tycker sitt arbete är meningsfullt?

På vår grundsärskola, Bredablick går elever från årskurs 1-9. Elevgrupperna är små och personaltätheten hög. Vår ambition är att det ska arbeta minst en speciallärare/specialpedagog och en eller flera barnskötare/elevassistenter i alla våra klasser.

Elever som inte har möjligheten att nå kunskapskraven för grundskolans läroplan, och som har en intellektuell funktionsnedsättning, har rättigheten att läsa enligt läroplanen för grundsärskolan. Grundsärskolans läroplan är indelad enligt två inriktningar; ämne och ämnesområde. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av dessa. Att gå i grundsärskola innebär att eleven får en anpassad utbildning och undervisning utifrån behov och förutsättning.

Den 2 juli byter grundsärskolan namn till anpassad grundskola.

Vi söker nu en speciallärare/specialpedagog som vill arbeta tillsammans med våra elever som har svår eller mycket svår intellektuell funktionsnedsättning.

Arbetsuppgifter

Som lärare på vår grundsärskola ansvarar du för planering och genomförande av undervisningen. I samarbete med kollegor ansvarar du för elevernas kunskapsutveckling, sociala utveckling, trygghet och trivsel samtidigt som du verkar för en god arbetsmiljö överlag.

Du verkar för alla elevers rätt till delaktighet i en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Du deltar aktivt i skolans och arbetslagets gemensamma uppgifter där du bidrar med din kompetens, dina idéer och tidigare erfarenheter samtidigt som du tar del av och är nyfiken på det kollegiala lärandet inom skolformen.

Du följer dina elevers kunskapsutveckling, genomför kartläggningar och bedömningar samt samverkar med elevernas vårdnadshavare och andra externa aktörer vid behov.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är speciallärare eller specialpedagog. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete på en grundsärskola eller har annan erfarenhet av arbete med elever som har behov av särskilt stöd.

Som person är du strukturerad och arbetar enligt en tydlig process där du organiserar och planerar ditt arbete väl samt håller uppsatta deadlines.

Vidare ser vi gärna att du:
• Är en lösningsorienterad och kreativ person som tänker i nya banor och finner lösningar på problem.
• Står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och har förmåga att skilja på sak och person.

Vid eventuell anställning kommer du behöva visa upp utdrag från belastningsregistret.

Vi ser fram emot din ansökan!

Övrig information

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window