Jobbkategori: Pedagogiskt arbete

Lärare åk 7–9 i Ma/NO/Tk till Ekenässkolan i Eslövs kommun

Ekenässkolan är en högstadieskola med cirka 380 elever. Skolan är naturskönt belägen vid Trollsjöområdet i centrala Eslöv.
https://eslov.se/utbildning-barnomsorg/grundskola/grundskolor/i-eslovs-tatort/ekenasskolan/

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Drömmer du om att vara en del av en skola där passion och yrkesstolthet genomsyrar varje dag? Tillsammans formar vi en miljö där eleverna trivs och växer, och där varje individ har möjlighet att uppnå sin fulla potential.

Ditt uppdrag

 • Du kommer under kommande läsår att undervisa elever i åk 7–9 i NO
 • Du kommer att delta i vårt utvecklings-/förändringsarbete gällande Ma/NO/Tk
 • Du har ett nära samarbete med dina kollegor i både ämneslaget och arbetslaget
 • Du ansvarar för att i enlighet med gällande läroplan planera, genomföra och följa upp undervisning samt bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling
 • I övrigt förekommer sedvanliga arbetsuppgifter för lärare


Din erfarenhet

 • Lärarlegitimation åk 7–9 med ämnesbehörighet i Matematik, NO och Teknik
 • Du har med fördel arbetat några år som lärare i åk 7–9 men det är inget krav
 • Du är väl förtrogen med skolans uppdrag, styrdokument och de lagar som reglerar verksamheten


Är det här du?

 • En positiv och pedagogisk ledare som jobbar med ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap
 • Trygg och stabil i din roll och har förmågan att hantera utmaningar och ta kloka beslut
 • Lyhörd och trivs med att ha en öppen och ärlig kommunikation, vidare är du skicklig på att nå fram till andra, dvs. till elever, kollegor och vårdnadshavare
 • Duktig på att prioritera och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter
 • Förmåga att skapa ordning och struktur i skolans verksamhet för att säkerställa effektivitet och framgång
 •  Känner dig hemma i den digitala världen och ser möjligheterna med teknikens roll i dagens lärande

Vi erbjuder

På Ekenässkolan är vi stolta över den fantastiska stämning som råder bland elever, lärare och personal. Vi tror på att skolan ska vara mer än bara en plats för lärande – det ska vara en plats där eleverna känner sig trygga och inspirerade att utvecklas både teoretiskt och personligt.


Övrigt

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771–693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se eller på närmsta polisstation.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Lärare åk 7–9 i svenska och engelska till Ekenässkolan i Eslövs kommun

Ekenässkolan är en högstadieskola med cirka 380 elever. Skolan är naturskönt belägen vid Trollsjöområdet i centrala Eslöv.
https://eslov.se/utbildning-barnomsorg/grundskola/grundskolor/i-eslovs-tatort/ekenasskolan/

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Drömmer du om att vara en del av en skola där passion och yrkesstolthet genomsyrar varje dag? Tillsammans formar vi en miljö där eleverna trivs och växer, och där varje individ har möjlighet att uppnå sin fulla potential.

Ditt uppdrag

 • Du kommer att undervisa elever i åk 7–9 i svenska och engelska
 • Du har ett nära samarbete med dina kollegor i både ämneslaget och arbetslaget
 • Du ansvarar för att i enlighet med gällande läroplan planera, genomföra och följa upp undervisning samt bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling
 • Övrigt förekommer sedvanliga arbetsuppgifter för lärare

Din erfarenhet

 • Lärarlegitimation åk 7–9 med ämnesbehörighet i både svenska och engelska
 • Du har med fördel arbetat några år som lärare i åk 7–9 men det är inget krav
 • Du är väl förtrogen med skolans uppdrag, styrdokument och de lagar som reglerar verksamhet


Är det här du?

 • En positiv och pedagogisk ledare som jobbar med ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap
 • Trygg och stabil i din roll och har förmågan att hantera utmaningar och ta kloka beslut
 • Lyhörd och trivs med att ha en öppen och ärlig kommunikation, vidare är du skicklig på att nå fram till andra, dvs. till elever, kollegor och vårdnadshavare
 • Duktig på att prioritera och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter
 • Förmåga att skapa ordning och struktur i skolans verksamhet för att säkerställa effektivitet och framgång
 • Känner dig hemma i den digitala världen och ser möjligheterna med teknikens roll i dagens lärande


Vi erbjuder

På Ekenässkolan är vi stolta över den fantastiska stämning som råder bland elever, lärare och personal. Vi tror på att skolan ska vara mer än bara en plats för lärande – det ska vara en plats där eleverna känner sig trygga och inspirerade att utvecklas både teoretiskt och personligt.


Övrigt

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771–693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se eller på närmsta polisstation.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Specialpedagog F-6

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

På Fridasroskolan ser vi alla barn som vårt gemensamma ansvar. Vi hjälps åt att skapa en trygg arbetsmiljö för medarbetare såväl som elever. Med hjälp av goda resurser ser vi till att eleverna får en god måluppfyllelse.

Som specialpedagog spelar du en avgörande roll i att forma en inkluderande och hälsofrämjande skola där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential. Genom att samverka med pedagoger, rektorn och elevhälsan identifierar du behov, analyserar utmaningar och skapar strategier för att förebygga skolsvårigheter.

Ditt uppdrag:

 • Tillsammans med pedagoger, rektorn och elevhälsan forma en tillgänglig utbildning.
 • Identifiera, analysera och förebygga skolsvårigheter.
 • Systematiskt och kontinuerligt handleda pedagogisk personal.
 • Sammanhålla kontakter för att säkerställa helhetsbild av elevernas behov.
 • Ha övergripande ansvar för extra anpassningar och särskilt stöd.

Din erfarenhet:

 • Behörig specialpedagog med yrkeserfarenhet.
 • Erfarenhet av skolans styrdokument.
 • Förmåga att individualisera och variera undervisning.
 • Erfarenhet av att skapa lust till lärande.

Det här är du:

 • Inspirerande, ansvarstagande och lyhörd.
 • Skapar goda relationer och har ett positivt förhållningssätt.
 • Engagerad i elevers lärande och arbetar systematiskt för deras framgång.
 • Positiv elevsyn och värdegrund genomsyrar ditt arbete.
 • Sprider ett motiverande och kreativt förhållningssätt bland kollegor.
 • Självständig och ansvarsfull i beslutsfattande.
 • Obehindrad i svenska språket i både tal och skrift för effektiv kommunikation med elever, vårdnadshavare och kollegor.

Vi erbjuder

 • En arbetsplats där vi ser alla medarbetare som en viktig del av gemenskapen.
 • Goda resurser för att stödja dig i ditt arbete och säkerställa elevernas måluppfyllelse.
 • Möjligheten att vara en del av en skola där vi tillsammans strävar efter att forma framtidens ledare.

Övrigt

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Förskollärare för elever med intellektuell funktionsnedsättning sökes!

I vår anpassade grundskola, Bredablickskolan, går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i anpassad grundskola.
Bredablickskolan har årskurserna 1-9 samt en förskoleklass.

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Välkommen till ett givande och betydelsefull arbetsplats där du som förskollärare i vår SU-grupp för elever med intellektuell funktionsnedsättning spelar en central roll i att främja lärande, trygghet och trivsel. Tillsammans med engagerade kollegor formar du en inkluderande miljö där varje elev ges möjlighet att växa och utvecklas. 

Ditt uppdrag:

 • Du är ansvarig för planering och genomförande av undervisningen med fokus på elevernas kunskapsutveckling.
 • I samarbete med kollegor ansvarar du för elevernas kunskapsutveckling, sociala utveckling, trygghet och trivsel samtidigt som du verkar för en god arbetsmiljö överlag.
 • Du arbetar aktivt för att säkerställa alla elevers rätt till delaktighet i en likvärdig utbildning av hög kvalitet.
 • Du följer dina elevers kunskapsutveckling, genomför kartläggningar och bedömningar samt samverkar med hemskolan, elevernas vårdnadshavare och andra externa aktörer vid behov.
 • Du deltar i skolans och arbetslagets gemensamma uppgifter där du bidrar med din kompetens, dina idéer och tidigare erfarenheter samtidigt som du tar del av och är nyfiken på det kollegiala lärandet inom skolformen.

Din erfarenhet:

 • Utbildad förskollärare
 • Du har tidigare erfarenhet av arbete med barn eller elever med intellektuell funktionsnedsättning eller annan erfarenhet av arbete med elever som har behov av särskilt stöd. 

Är det här du?

Du är en engagerad förskollärare som brinner för att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vidare är du strukturerad, trygg och lösningsorienterad. 


Vi erbjuder

Hos oss är elevgrupperna små och personaltätheten hög. På Bredablickskolan kommer du vara en aktiv del i utvecklingen av det pedagogiska arbetet på skolan.

Verksamheten genomsyras av Bredablickskolans vision:

”UNIK – vi lär för livet och rustar för framtiden”

Utveckling – Alla utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin förmåga.

Nyfikenhet – Alla är nyfikna och kreativa, en förutsättning för lärande.

Individfokus – Alla blir bemötta med respekt och alla känner sig värdefulla.

Kommunikation – Alla kan uttrycka sig och förstå sin omvärld med hjälp av olika kommunikationsvägar.

Övrigt

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning sökes!

I vår anpassade grundskola, Bredablickskolan, går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i anpassad grundskola.
Bredablickskolan har årskurserna 1-9 samt en förskoleklass.

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Är du en engagerad speciallärare med erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning? Är du passionerad för att skapa en inkluderande och stimulerande lärandemiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas och trivas? Då kan detta vara din nästa utmaning! 

Ditt uppdrag

Vi söker en strukturerad och kreativ speciallärare som brinner för att skapa individanpassade lösningar och bidra till elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling. 

Som lärare på vår anpassade grundskola arbetar du med:

 • Planering och genomförande av undervisningen.
 • I samarbete med kollegor ansvarar du för elevernas kunskapsutveckling, sociala utveckling, trygghet och trivsel samtidigt som du verkar för en god arbetsmiljö överlag.
 • Du verkar för alla elevers rätt till delaktighet i en likvärdig utbildning av hög kvalitet. 
 • Du deltar aktivt i skolans och arbetslagets gemensamma uppgifter där du bidrar med din kompetens, dina idéer och tidigare erfarenheter samtidigt som du tar del av och är nyfiken på det kollegiala lärandet inom skolformen.
 • Du genomför kartläggningar och bedömningar samt samverkar med elevernas vårdnadshavare och andra externa aktörer vid behov.

Din erfarenhet

 • Du är utbildad speciallärare mot intellektuell funktionsnedsättning.
 • Det är starkt meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete på en anpassad grundskola eller har annan erfarenhet av arbete med elever som har behov av särskilt stöd.

Är det här du?

 • Som person är du strukturerad och arbetar enligt en tydlig process där du organiserar och planerar ditt arbete väl samt håller uppsatta deadlines.
 • Är en lösningsorienterad och kreativ person som tänker i nya banor och finner lösningar på problem.

Vi erbjuder

Hos oss är elevgrupperna små och personaltätheten hög. På Bredablickskolan kommer du vara en aktiv del i utvecklingen av det pedagogiska arbetet på skolan.

Verksamheten genomsyras av Bredablickskolans vision:

”UNIK – vi lär för livet och rustar för framtiden”

Utveckling – Alla utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin förmåga.

Nyfikenhet – Alla är nyfikna och kreativa, en förutsättning för lärande.

Individfokus – Alla blir bemötta med respekt och alla känner sig värdefulla.

Kommunikation – Alla kan uttrycka sig och förstå sin omvärld med hjälp av olika kommunikationsvägar.

Övrigt

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Elevassistent sökes till Bredablickskolan!

I vår anpassade grundskola, Bredablickskolan, går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i anpassad grundskola.
Bredablickskolan har årskurserna 1-9 samt en förskoleklass.

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Bli en del av vårt dedikerade team som elevassistent och stöd elever med särskilda behov på deras utbildningsresa. Med din passion och engagemang kommer du att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö där varje elev kan blomstra och nå sin fulla potential. 

Ditt uppdrag

Rollen som elevassistent innebär att du fungerar som en viktig skolresurs för elever med särskilda behov. Du underlättar undervisningen och gör den tillgänglig för de elever som behöver extra hjälp och stöd.

Som elevassistent kommer du bland annat arbeta med:

 • Ge individuellt stöd och anpassningar till elever med särskilda behov.
 • Hjälpa och assistera elever med personliga behov, inklusive fysiskt stöd och hjälpmedelsanvändning.
 • Samarbeta med kollegor för att skapa en samordnad och stödjande lärmiljö.
 • Bygga positiva relationer med eleverna för att skapa en trygg och stödjande inlärningsmiljö.
 • Ge stöd och vägledning vid konflikter eller utmanande situationer som kan uppstå samt ha ett lågaffektivt bemötande.

Din erfarenhet

 • Du är utbildad elevassistent eller barnskötare.
 • Du har erfarenhet av att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning

Är det här du?

Vi letar efter dig om kan skapa trygghet, någon som står fast i ovissa situationer och som tar första steget i sociala situationer. Du har lätt för dig att skapa och underhålla relationer. Du har hög empati och en stark vilja att stödja elevernas individuella utveckling. Dessutom behöver vi dig som är expert på att samarbeta, hitta lösningar som gynnar alla parter och arbeta mot gemensamma mål. Du är dessutom bra på att skapa en inkluderande och stödjande skolmiljö för våra elever.

Vi erbjuder

Hos oss är elevgrupperna små och personaltätheten hög. På Bredablickskolan kommer du vara en aktiv del i utvecklingen av det pedagogiska arbetet på skolan.

Verksamheten genomsyras av Bredablickskolans vision:

”UNIK – vi lär för livet och rustar för framtiden”

Utveckling – Alla utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin förmåga.

Nyfikenhet – Alla är nyfikna och kreativa, en förutsättning för lärande.

Individfokus – Alla blir bemötta med respekt och alla känner sig värdefulla.

Kommunikation – Alla kan uttrycka sig och förstå sin omvärld med hjälp av olika kommunikationsvägar.


Övrigt

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.


Om arbetsplatsen

Förskollärare till förskoleklass i Eslöv!

Västra skolan är en f-6 skola som ligger inbäddad i det vackra Trollsjöområdet. Hos oss finns cirka 360 elever och cirka 50 medarbetare. Nu söker vi dig som vill arbeta som förskollärare i förskoleklass.

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Beläget i det natursköna Trollsjöområdet, är vår f-6 skola med 360 elever och 50 dedikerade medarbetare. Just nu söker vi en passionerad förskollärare till vår förskoleklass.

Ditt uppdrag:

 • Ansvara för undervisningen i förskoleklassen tillsammans med fyra andra förskollärare, med fokus på att följa och implementera skolans styrdokument.
 • Delta i morgontid på fritids samt fritidsverksamhet under loven för att säkerställa en kontinuerlig och stimulerande miljö för eleverna.

Din erfarenhet:

 • Legitimation som förskollärare.
 • Behärskning av det svenska språket i tal och skrift.
 • God kännedom och tillämpning av skolans styrdokument för att skräddarsy undervisningen efter elevernas individuella behov.

Är det här du?

Vi söker dig som brinner för att skapa en positiv lärmiljö och som trivs med att bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är van att arbeta i en miljö som kräver ansvarstagande, flexibilitet och samarbetsförmåga. Din förmåga att organisera och systematisera ert gemensamma arbete i arbetslaget är en avgörande komponent för oss.

Vi erbjuder:

 • En unik möjlighet att vara en del av en skola som sätter rättighetsbaserad utbildning i centrum.
 • En stabil semestertjänst och tillsvidareanställning som ger dig möjlighet att göra verklig skillnad varje dag.
 • En inspirerande arbetsmiljö där ditt engagemang och din kompetens är värdefulla för att forma framtidens generation.


Övrigt:

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se eller på närmsta polisstation.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Stämmer ovanstående på dig? Då kan du vara den vi letar efter!

Välkommen med din ansökan.

Om arbetsplatsen

Specialpedagog F -6 Ölyckeskolan

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Ölyckeskolan ligger i Löberöd, ca 20 km sydost om Eslöv, och byggdes, i sin nuvarande form, 1994. 2009 fick vi nya salar till bild och musik. I skolan integreras förskoleklass , grundskola år 1-9, fritidshem och bibliotek. Pedagogerna samarbetar mycket i arbetslag och andra konstellationer för att, i perioder, kunna arbeta mer ämnesintegrerat och tematiskt. Man använder sig också av ett laborativt undersökande arbetssätt och den enskilde eleven står alltid i fokus.

Vill du vara en del av vårt engagerade team och arbeta för att skapa inkluderande lärandemiljöer för alla elever? Vi söker nu en erfaren och engagerad specialpedagog som brinner för att stödja elever med olika behov. 

Som specialpedagog hos oss kommer du att spela en nyckelroll i att kartlägga, planera och genomföra individanpassade insatser för att främja lärande och utveckling. 

Ditt uppdrag 

 • Som specialpedagog hos oss arbetar du på individ-, grupp- och skolnivåför att skapa och utveckla goda lärandemiljöer och förutsättningar för alla skolans elever.
 • Du arbetar tillsammans med arbetslag och elever med att kartlägga behov av stöd och utmaningar. 
 • Du är delaktig i planering, genomförande samt uppföljning av extra anpassningar och insatser i åtgärdsprogram. 
 • Du arbetar åtgärdande med särskilt stöd i klass, mindre grupp eller för enskilda elever.

Din erfarenhet

 • Är utbildad grundskollärare för årskurs f-6.
 • Har specialpedagogisk påbyggnadsutbildning med inriktning

Är det här du?

 • Du är van att arbeta efter en tydlig process där du organiserar och planerar ditt arbete väl samt håller uppsatta deadlines.
 • Du är van att skapa nya relationer och tar initiativ i sociala sammanhang med andra.
 • Du är flexibel och anpassningsbar genom ett prestigelöst fokus för att nå gemensamma mål och lösningar.

Vi erbjuder 

Ölyckeskolan f-6 där relationer och gott bemötande står i centrum, vilket gör att vi har en god och nära samhörighet till varandra.

Övrigt 

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Lärare i tyska och annat ämne

Med en stark passion, tro på framtiden och respekt för våra grundläggande principer - engagemang, nyskapande och allas lika värde - strävar vi gemensamt efter att skapa resultat och förverkliga vår vision; att vara den mest attraktiva kommunen att bo och verka i Skåne år 2025.

Vi söker en lärare i tyska i kombination med annat ämne. I arbetsuppgifterna ingår planering, undervisning, mentorskap och andra sedvanliga arbetsuppgifter för lärare.

Ditt uppdrag:

 • Hos oss undervisar du på en skola med ett brett utbud av utbildningar och arbetar med elever både från yrkes- och högskoleförberedande program.
 • Du kommer att ingå i arbetslag och ämneslag, där samverkan kring elever och undervisning sker.

Din erfarenhet:

 • Du är legitimerad lärare och har erfarenhet av att undervisa på gymnasiet.
 • Om du undervisat på yrkesprogram är detta meriterande.

Är det här du?

 • Du besitter god ledarskapsförmåga och ett relationellt, positivt, förhållningssätt som skapar en trygg miljö i klassrummet.
 • Genom tydlighet, engagemang och återkoppling utvecklar du elevernas kunskaper och leder dem mot målen.
 • Din undervisning är väl organiserad och du vet vikten av god planering och struktur.

Vi erbjuder:

Vi är en kommunal gymnasieskola som erbjuder en bredd av både yrkes- och högskoleförberedande program. Hos oss står alltid elevernas utveckling och lärande i centrum och tillsammans lägger vi grunden för lyckade studier och ett hållbart yrkesliv. Vår fräscha, ändamålsenliga lokaler ligger ett stenkast från stationen.

Övrigt:

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.


Varmt välkommen med din ansökan!

Om arbetsplatsen

Lärare i spanska och annat ämne

Med en stark passion, tro på framtiden och respekt för våra grundläggande principer - engagemang, nyskapande och allas lika värde - strävar vi gemensamt efter att skapa resultat och förverkliga vår vision; att vara den mest attraktiva kommunen att bo och verka i Skåne år 2025.

Vi söker en lärare i spanska i kombination med annat ämne. I arbetsuppgifterna ingår planering, undervisning, mentorskap och andra sedvanliga arbetsuppgifter för lärare.

Ditt uppdrag:

 • Hos oss undervisar du på en skola med ett brett utbud av utbildningar och arbetar med elever både från yrkes- och högskoleförberedande program.
 • Du kommer att ingå i arbetslag och ämneslag, där samverkan kring elever och undervisning sker.

Din erfarenhet:

 • Du är legitimerad lärare och har erfarenhet av att undervisa på gymnasiet.
 • Om du undervisat på yrkesprogram är detta meriterande.

Är det här du?

 • Du besitter god ledarskapsförmåga och ett relationellt, positivt, förhållningssätt som skapar en trygg miljö i klassrummet.
 • Genom tydlighet, engagemang och återkoppling utvecklar du elevernas kunskaper och leder dem mot målen.
 • Din undervisning är väl organiserad och du vet vikten av god planering och struktur.


Vi erbjuder:

Vi är en kommunal gymnasieskola som erbjuder en bredd av både yrkes- och högskoleförberedande program. Hos oss står alltid elevernas utveckling och lärande i centrum och tillsammans lägger vi grunden för lyckade studier och ett hållbart yrkesliv. Vår fräscha, ändamålsenliga lokaler ligger ett stenkast från stationen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt:

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window