Jobbkategori: Chefer och verksamhetsledare

Förvaltningschef Barn och Utbildning

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Visste du att Eslöv är en skolkommun i framkant med hög lärar- och förskollärarbehörighet, ett väletablerat kvalitetsarbete och goda ekonomiska förutsättningar!

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en förvaltningschef till Barn och utbildning. En viktig tjänst i en välskött förvaltning med ca 1200 engagerade medarbetare.

Barn och utbildning ansvarar för förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning samt socialtjänst för barn upp till 18 år. Förvaltningen har två nämnder; barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Barn och familjenämnden ansvarar för förskolan, grundskolan och socialtjänsten. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för de högre studierna samt arbetsmarknadsenheten.

Som förvaltningschef har du det övergripande budget-, personal- och arbetsmiljöansvaret inom förvaltningen. Du håller samman det breda uppdraget, leder det strategiska arbetet och har ansvar för att målstyrning uppfylls i linje med kommunens övergripande mål och värdegrund. Du har det övergripande ansvaret för att leda och utveckla förvaltningen tillsammans dina medarbetare. Du ingår i kommunens ledningsgrupp som består av kommunchef och övriga förvaltningschefer.

Kvalifikationer

Du har akademisk examen inom relevant område och erfarenhet av strategiskt arbete i en politiskt styrd organisation. Du har flerårig erfarenhet av ledarskap inom pedagogisk verksamhet samt erfarenhet av att leda chefer. Har du erfarenhet från fler verksamhetsområden är det meriterande. Du har erfarenhet av ledningsgruppsarbete och är van vid att samverka både internt och externt.

Genom god kommunikativ förmåga skapar och underhåller du goda relationer och verkar för dialog och gott samarbetsklimat. Du är tydlig och skapar engagemang, motivation och delaktighet både direkt och genom andra. Du har ett engagerande och inspirerande sätt att leda som tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens. Du har ett strategiskt tänkande, är utvecklingsinriktad och har erfarenhet av att ha lett framgångsrikt förändringsarbete. Du trivs i nätverkande roll då en viktig del i arbetet även är att samverka med kommunens övriga förvaltningar, politisk ledning och fackliga organisationer samt förenings- och näringslivet.

I Eslövs kommun arbetar vi utifrån värdeorden Engagemang, Nyskapande och Allas lika värde, vilket ska genomsyra allt det arbete du gör i din roll som Förvaltningschef.

Övrig information

I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Enhetschef till Hemvården

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Visste du att i Eslövs kommun är det 9 av 10 medarbetare som upplever sitt arbete som meningsfullt?

Hemvården i Eslövs kommun består av fem geografiska områden. Vi söker nu dig som vill vara med att utveckla och kvalitetssäkra hemvårdens verksamhet och leda våra medarbetare i det dagliga arbetet. Du kommer ha ett nära samarbete med din verksamhetschef och ingå i ett team med fyra andra enhetschefskollegor. Vill du bli en av oss och vara med och utveckla äldreomsorgen i Eslöv?

Arbetsuppgifter

I rollen som enhetschef har du ansvar för såväl kvalitet som utveckling av din verksamhet men även budget-, personal- och arbetsmiljöansvar tillhör din roll. Du har yttersta ansvar för att våra brukare får vård av en god kvalité, anpassad utifrån den enskildes behov. I din roll arbetar du målinriktat och skapar delaktighet i arbetsgruppen. I dina arbetsuppgifter ingår även att samverka med kollegor samt interna och externa aktörer, såsom fackförbund och närstående till våra brukare.

Du ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp tillsammans med dina enhetschefskollegor i hemvården och tillsammans arbetar ni för att utveckla verksamheten. Du arbetar nära din verksamhetschef med kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete. I din roll som enhetschef har du även hjälp och stöd från flera andra funktioner i förvaltningen såsom ekonomicontroller, HR-konsult, kvalitetscontroller och kommunikatör. I din verksamhet har du ett gott administrativt stöd bestående av planerare, teamledare och administratör.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en högskoleutbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Du har tidigare erfarenhet av formellt ledarskap med ansvar för personal, budget arbetsmiljö. Har du ledarerfarenhet inom offentlig verksamhet och/eller inom hemvården ser vi det som meriterande. Vi ser det som meriterande ifall du har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete och kunskap om lagstiftningen och nationella föreskrifter som styr vård- och omsorgsverksamheten. Vidare vill vi att du har systemförståelse och analytiskt tänkande för att löpande kunna göra uppföljningar och utvärdera den egna verksamheten.

Vi söker dig som är en engagerad chef/ledare och som är trygg i din ledarroll. Du är en förebild för dina medarbetare och har förmåga att leda och motivera andra samt skapa förutsättningar för utveckling. Vidare är du trygg i ditt beslutsfattande och kan anpassa dig till snabbt förändrade förhållanden. Du som söker arbetar strukturerat och har en god planerings- och prioriteringsförmåga. Som person är du mål- och resultatinriktad och bidrar med dina tankar och idéer. Du är ekonomiskt sinnad och kan fördela givna resurser på bästa sätt. Eftersom rollen innebär mycket samverkan såväl internt som externt ser vi det som självklarhet att du är duktig på att skapa och upprätthålla goda relationer.

Välkommen med din ansökan! Sök idag och bli en del av vårt viktiga arbete!

Övrig information

I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/eslovs-kommun-som-arbetsgivare/

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-693 693.

Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Rektor till förskoleområde Öster

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Visste du att Eslöv är en skolkommun i framkant med hög lärar- och förskollärarbehörighet, ett väletablerat kvalitetsarbete och goda ekonomiska förutsättningar!

Förvaltningen Barn och Utbildning består av fyra avdelningar; Förskoleavdelningen, Grundskoleavdelningen, Gymnasie- och Vuxenutbildningen och Resursavdelningen. Verksamheten inom Barn- och utbildningsförvaltningen präglas av ett aktivt och innovativt ledarskap och professionalitet med höga förväntningar på alla barn, elever och medarbetare.
Vi ser allas lika värde och för att nå de uppsatta målen är personalen den absolut viktigaste resursen.

Arbetsuppgifter

Som chef i Eslöv får du ett spännande, fritt och utmanande uppdrag med goda förutsättningar att driva och utveckla din verksamhet tillsammans med pedagogerna. Den vetenskapliga grunden är vår ständiga följeslagare där kunskap och lärande är i fokus. Som rektor leder du ett område med två förskolor. Du har ansvar för verksamhet, ekonomi, resultat, personal samt arbetsmiljö och ser till att resultaten följs upp i enlighet med vårt systematiska kvalitetsarbete. Du ingår i förskoleverksamhetens dynamiska ledningsgrupp där du får kollegor som stöttar, utmanar och coachar. Du har avdelningschefen som din chef, ledare och bollplank. Till din hjälp har du också ett gott stöd i verksamhetscontroller, skoladministratör och HR.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleexamen och erfarenhet av pedagogiskt arbete, med fördel inom förskolan. Du som söker har genomgått rektorsutbildning och har dokumenterad erfarenhet av att leda, planera och organisera arbete inom skolverksamhet. Du har även erfarenhet av arbete inom mångkulturell verksamhet. Vidare ser vi att du har erfarenhet av budget- personal- och arbetsmiljöansvar.

I din roll som rektor behöver du ha ett professionellt förhållningssätt och förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du har en god samarbetsförmåga och ett gott bemötande till alla du möter i ditt arbete. Som person har du god förmåga att organisera, leda och följa upp din verksamhet och motivera dina medarbetare. Genom ett nära ledarskap med fokus på den pedagogiska utvecklingen stöttar, motiverar och utmanar du dina medarbetare att ständigt förbättra verksamheten. I din roll har du mod att agera och ta initiativ till de aktiviteter och åtgärder som krävs för att nå mål och resultat. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem samtidigt som du arbetar långsiktigt och driver på arbetet med att säkerställa att vi når våra mål och utvecklar vårt arbete.

I Eslövs kommun arbetar vi utifrån värdeorden Engagemang, Nyskapande och Allas lika värde, vilket ska genomsyra allt det arbete du gör i din roll som rektor.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrig information

I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/naringsliv-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/eslovs-kommun-som-arbetsgivare/

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se eller på närmsta polisstation.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window