Uncategorized

 • Rekord igen för antalet nya företag i Eslövs kommun

  2022 var ett bra år för Eslövs näringsliv. Totalt sysselsatte företagen – inklusive Eslövs kommun – 10 924 personer vilket är en ökning med 293 jämfört med året innan. Dessutom slog vi återigen rekord i antalet nystartade företag.

 • Sallerupskolans ombyggnad försenas

  Entreprenaden för rivning och nybyggnad av Sallerupskolan är överklagad. Det betyder att rivningen och bygget inte kan starta. För närvarande ligger ärendet för beslut hos förvaltningsrätten som har en handläggningstid på 6–8 månader. Under den tiden går alla elever kvar på Sallerupskolan.

 • Drygt 1 400 abonnenter utan ström i Eslöv

  Kraftringen meddelar på sin hemsida att strömmen beräknas vara åter senast kl. 15.44.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window