Naturvetenskapliga ämnen

Behöver du komplettera upp något naturämne som du missade på gymnasiet? Vill du bättra på dina kunskaper inom naturvetenskap?

Antagning och urval

Om många sökande finns till varje plats sker urval enligt regler och förordningar. Antagningsbesked skickas hem till din hemadress. Ansökningar som lämnas in i efterhand behandlas i turordning och i mån av plats.

Fysik 1a (150 poäng)

Kursen behandlar främst den klassiska fysiken vilken bland annat inkluderar mekanik, termodynamik, ellära, rörelse och energiprincipen.
Kursens syfte är bland annat att utveckla förmågan att arbeta teoretiskt och experimentellt, samt att kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk. Den ger också ett underlag för att bättre kunna värdera och skilja mellan påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund.
Kursstart augusti.

Fysik 2 (100 poäng)

Kursen bygger vidare på fysik 1a och inkluderar bland annat mekanik, vågrörelser, elektromagnetism och astronomi.
Kursens syfte är bland annat att vidareutveckla förmågan att arbeta teoretiskt och experimentellt, samt att kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk. Du kommer att arbeta med problemlösning baserad på begrepp och modeller till stor del med matematiken som hjälpmedel.
Kursstart augusti och januari.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window