Särskola

Inom den kommunala särskolan finns grundsärskola och gymnasiesärskola. Även vuxenutbildningen erbjuder särskild utbildning.

Särskolan är ett alternativ för elever som inte bedöms kunna nå upp till respektive skolforms kunskapskrav, på grund av exempelvis kognitiva svårigheter. Eleverna i grund- och gymnasiesärskola har egna läroplaner, som är anpassade för skolformen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window