Samhällsvetenskapsprogrammet

Du som går samhällsvetenskapsprogrammet förbereder dig för universitet och högskola. Vi har inriktningen beteendevetenskap som lär dig tänka kritiskt och agera kreativt.

Förberedelse för fortsatta studier

Efter tre år på samhällsvetenskapsprogrammet får du behörighet till utbildningar vid universitet eller högskola. Programmet vänder sig till dig som tänker dig en framtid som t ex psykolog, kriminolog, polis, socionom, lärare, statsvetare, beteendevetare, journalist eller jurist.

Världen utanför

Detta är en utbildning som stimulerar till lusten att lära, aktivt söka svar på frågor och ger en bred allmänbildning. Redan i årskurs ett öppnar vi klassrummet mot världen utanför så att du får förståelse för sambanden mellan människan och samhället.

Under studietiden får du:

  • Kontakt med universitet och högskola. Du gör studiebesök och möter forskare, t ex på institutionen för psykologi vid Lunds Universitet.
  • Kontakt med t ex politiker, företagare eller andra samhällsengagerade personer och lyssnar till gästföreläsare.
  • Studieresor, t ex har vi besökt Sveriges riksdag, Stadshuset och Tekniska museet i Stockholm.

Inriktning beteendevetenskap

Inriktningen fokuserar på samspelet mellan människan och hennes omvärld, hur människan utvecklas och kommunicerar och hur vi beter oss i grupp och som individer. I kurser som ledarskap och organisation, psykologi, sociologi och samhällskunskap får du både kunskaper i att leda och utveckla grupper och att motivera och inspirera individer. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap är en utbildning för dig som är engagerad och nyfiken och vill arbeta med människor.

Profil

På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap kan du göra valet att antingen läsa profilen Kriminologi eller profilen Idrott.

Kriminologi

Kriminologi betyder läran om brottet. Här får du insikter i psykologin där områden som intervju- och förhörsmetodik och lögnens psykologi är vanliga. Om du väljer att läsa profilen Kriminologi får du analysera varför vissa människor begår brott. Här specialiserar du dig också i ämnen som ökar din förståelse för samspelet mellan människan och hennes omvärld, individer och grupper.

Idrott

På idrottsprofilen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper och färdigheter i idrott. Detta gör du genom att bl.a. studera idrottspsykologi och träningslära där du får lära dig mer om fysiologi, prestation, mental träning, kost och idrottsskador. Om du väljer att läsa profilen Idrott kombinerar du teori med praktiska moment och får möjlighet att göra detta på skolans fantastiska träningsanläggningar.

Lärande

Kännetecknande för Samhällsvetenskapsprogrammet på Bergagymnasiet är att du arbetar tillsammans med andra engagerade elever i en studiemiljö präglad av kritiskt tänkande och kreativitet. I ditt lärande utmanas du att ta egna initiativ och ständigt träna din egen drivkraft. Du möter lärare i nära samarbete med varandra och du är delaktig i
planering av undervisningen.

Välkommen till en utbildning med människan i centrum!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window