El- och energiprogrammet

Här får du yrkesutbildning för arbete som installationselektriker. 

Mycket av utbildningen sker i projektform där du tränas i att ta eget ansvar och förbereda dig för yrkeslivet. Arbetssättet skapar en lugn studiemiljö. Du arbetar i den takt du behöver. Våra lärare har kvalificerad utbildning och branscherfarenhet för att du ska få relevant och aktuell kunskap för ditt kommande yrkesliv.

Du kommer att varva teori och praktik i din utbildning. Som elev på Bergagymnasiet är du väl sedd bland arbetsgivarna och de tar gärna emot dig på studiebesök och arbetsplatsförlagt lärande. Bergagymnasiet ligger strategiskt mitt i Skåne så det är lätt att nå ut till arbetsplatserna.

Inriktning elteknik

Elteknik ger dig en grundutbildning inom ett attraktivt yrkesområde. På inriktningen få du lära dig installera, underhålla och reparera elanläggningar, larm samt tv- och datanät. Du får en utbildning till installationselektriker och kan till exempel utföra elarbete och underhåll inom fastighetsteknik, nyinstallation, industri, Renovering Och Tillbyggnadsarbeten (ROT), säkerhets- och datoranläggningar (t ex inbrottslarm och lan).

När du fullgjort din gymnasieutbildning är du direkt anställningsbar på en elfirma eller ett företag som sysslar med el. Efter din gymnasieutbildning är klar fortsätter du som anställd lärling i ytterligare ett år och sedan är du färdig elektriker.

Vad innebär lärlingsutbildning?

  • Du erbjuds en alternativ väg att studera inom ett yrkesprogram.
  • Du lär dig dina yrkesämnen på arbetsplatsen.
  • Minst 50% av din utbildning förläggs till en eller flera arbetsplatser.
  • Du studerar både på skolan (2 dagar) och arbetsplatsen (3 dagar).
  • Du läser gymnasiegemensamma ämnen i en lärlingsklass på Bergagymnasiet.

Elteknik

Du får en utbildning till installationselektriker och kan till exempel utföra elarbete och underhåll inom:

  • Fastighetsteknik
  • Nyinstallation
  • Industri, Renovering Och Tillbyggnadsarbeten (ROT).
  • Säkerhets- och dataanläggningar (t ex inbrottslarm och lan).

För mer information om yrket läs mer på Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY, www.ecy.com.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window