Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet ger en bra grund för arbete med människor i olika åldrar inom en rad pedagogiska och sociala yrkesområden.

Inriktning – Pedagogiskt arbete

Genom teori och praktik får du kunskap om pedagogiska verksamheter. Du får också lära dig om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter.

Du kommer att lära dig leda och utveckla människor i olika sammanhang. Vi varvar teori med utåtriktad verksamhet som hälsofrämjande arbete och olika ledarskapsuppgifter på förskolor, skolor och inom omsorgsverksamheten.

Inriktningen förbereder dig för arbete som barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan. Du kommer att delta i verksamheter inom ditt kommande yrkesområde. Dessutom är inriktningen en bra grund för vidare studier till förskolelärare, fritidspedagog, lärare och andra yrken inom det pedagogiska området.

Inriktning – Socialt arbete

Genom teori och praktik får du förståelse för hur det är att leva med sociala problem eller med funktionsnedsättning.

Du kommer att få kunskap om vad som leder till att människor får sociala svårigheter och hur dessa kan lösas genom hjälp och stöd. Inriktningen förbereder dig för arbete som väktare, personlig assistent eller assistent inom boende och daglig verksamhet. Dessutom är inriktningen en bra grund för vidare studier till polis, socionom, socialpedagog, fritidsledare och andra yrken inom det sociala området.

Programgemensamma karaktärsämnen

  • Hälsopedagogik
  • Pedagogiskt ledarskap
  • Kommunikation
  • Lärande och utveckling
  • Människors miljöer

Programfördjupningar

  • Obligatoriska fördjupningskurser:
  • Mental träning
  • Skapande verksamhet
  • Specialpedagogik

Grundläggande behörighet till yrkeshögskola

Du får på Barn- och fritidsprogrammet en grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Dessutom har du möjlighet att välja ett kurspaket som ger dig behörighet till andra högskoleutbildningar.

Barnskötare / Elevassistent / Personlig assistent

På Barn- och fritidsprogrammet utbildas du till barnskötare, elevassistent och personlig assistent.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window