Infifrån Carl Engström-skolan

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolans program vänder sig till den som gått grundsärskola eller träningsskola.

Utbildningen utgår från varje elevs förutsättningar.

Undervisningen ska i första hand syfta till att förbereda eleven för ett bra och innehållsrikt vuxenliv.

Skolarbetet varvas med praktikperioder på arbetsplatser/i sociala miljöer och ska ge erfarenheter från olika miljöer i samhället.

Vi erbjuder

  •  Individuellt program med ämnesområden
  •  Hotell, restaurang och bageri

Välkommen till gymnasiesärskolan!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window