Allmän skolinformation med anledning av covid -19 för vårterminen 2022

Den ökade smittspridningen i samhället i stort avspeglar sig naturligtvis även i skolan, både bland elever och lärare. Huvudprincipen med närundervisning i skolan gäller fortfarande men eftersom en stor del av både elever och/eller personal kan vara hemma, antingen med milda symtom eller i familjekarantän, är fokus på undervisning över huvud taget. Det innebär att vi i nuläget har en kombination av när- och fjärrundervisning.

De lärare som är hemma men kan arbeta bedriver fjärrundervisning. De elever som är på plats kan både ha undervisning på plats med läraren i salen eller lektioner då läraren är på Teams och klassen är i skolan. De elever som är hemma med milda symtom eller i familjekarantän har möjlighet att delta på de flesta lektioner på Teams (vissa praktiska kurser undantagna). När lektionen börjar öppnar läraren upp teamsmöten så att de i karantän kan ta del av eventuell genomgång och/eller presentationer.

Stanna hemma vid symptom

Elever som visar symptom på covid -19 ska stanna hemma och följa de rekommendationer som gäller från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne. I nuläget ska gymnasieelever lämna prov genom 1177. Eftersom trycket är stort på provtagningen tar det därför längre tid än vanligt. Om man har symtom och inte kan testa sig ska man stanna hemma i minst fem dagar och följa samma regler som gäller som om man har covid -19.

Om någon i familjen har bekräftad covid -19

Om någon i hushållet har bekräftad covid -19 ska de som bor tillsammans stanna hemma i fem dagar. Detta gäller dock inte om man är vaccinerad med tre doser eller själv har haft covid -19 någon gång de senaste tre månaderna.

Mer information finns här:

https://www.1177.se/Skane/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/covid-19-nar-ska-jag-stanna-hemma/

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window