Allmän skolinformation med anledning av covid -19

Det råder idag en global enighet om vikten att bibehålla barns rätt till god skolundervisning i så hög grad som möjligt under covid -19 pandemin. Närundervisning, det vill säga utbildning på plats i skolans lokaler, har visat sig vara avgörande för såväl unga människors kunskapsinhämtning som för social samvaro och psykisk hälsa. Vaccinationsgraden ökar i Sverige och alla gymnasieungdomar får nu vaccinera sig. Detta sammantaget gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att huvudregeln i höst är undervisning i skolans lokaler. Vi följer händelseutvecklingen i regionen och kommer naturligtvis att göra anpassningar om det uppstår behov av det.

Stanna hemma vid symptom

Elever som visar symptom på covid -19 ska stanna hemma och följa de rekommendationer som gäller från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne. Om test har tagits som visar på covid -19 ska eleven stanna hemma minst 7 dygn efter att hen först uppvisade symptom. De två sista dygnen ska hen inte ha feber och ha ett gott allmäntillstånd. Om test har tagits som visar att eleven inte har covid -19 ska hen stanna hemma tills eleven är frisk och pigg. Aktuell information finns här: https://www.1177.se/Skane/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/bestall-test-for-covid–19/

Om någon i familjen bekräftas smittad av covid -19

Har eleven haft covid -19 under de senaste sex månaderna alternativt har fått två doser vaccin och det har gått mer än två veckor efter den senaste dosen? Om eleven inte har symptom behöver hen varken testa sig eller stanna hemma. Om eleven har symptom ska hen stanna hemma och testa sig.

Har eleven inte haft covid -19 och inte är vaccinerad ska ett test genomföras även om eleven inte har några symptom.

Mer information om vad som gäller i regionen finns på: https://www.1177.se/Skane/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/du-som-bor-med-eller-haft-nara-kontakt-med-nagon-som-har-covid-19—skane/

Provtagning på skoltid

I nuläget rekommenderar Folkhälsomyndigheten att de elever som går i en klass/grupp där någon elev har insjuknat i covid -19 ska testas. Testerna (som är frivilliga) initieras, organiseras och utförs av skolans sjuksköterskor under skoldagen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window