Infifrån Carl Engström-skolan

Allmän skolinformation med anledning av covid -19

Vi planerar för ett läsår med alla elever på plats i skolans lokaler. Det senaste dryga året har dock lärt oss att förutsättningarna snabbt kan förändras och vi följer naturligtvis de rekommendationer och direktiv som kan komma. Inför läsårsstart kommer en ny risk- och konsekvensanalys att genomföras för att säkerställa elevernas och personalens arbetsmiljö.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window