Infifrån Carl Engström-skolan

Allmän skolinformation med anledning av corona

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolan återgår till ordinarie undervisning fr.o.m. höstterminens start. Det innebär att distansundervisningen upphör och att verksamheten ska bedrivas som vanligt i skolans lokaler.

De allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridningen gäller även fortsättningsvis. På Carl Engströmgymnasiet planerar vi för en läsårsstart där vi tar hänsyn till de rekommendationer som finns. Vi möblerar klassrummen så luftigt det är möjligt. Vi ökar avståndet mellan sittplatser i matsal och kaféer. Vi ökar städningen av skolans lokaler. Vi placerar ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréerna och i matsalen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window