Stehagskolan

Stehagskolan är en landsbygdsskola med cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Sedan ett antal år tillbaka arbetar vi med storklasser. Det innebär att det endast finns en klass i varje årskurs. Eleverna delas därefter upp i olika grupper utifrån behov och ämne.

Vi arbetar med fokus på grundläggande kunskaper och hög måluppfyllelse. Detta försöker vi uppnå genom att skapa goda relationer till varje elev och vara lyhörda för olika behov på klass-, grupp- och individnivå. Vi har en stark tro på att alla kan lyckas genom att stödja varje elev till att utvecklas så långt det är möjligt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window