Norrevångsskolan årskurs 7–9

Norrevångsskolan 7–9 är en högstadieskola med ca 360 elever. Vi sätter hälsan i centrum för att nå goda skolresultat.

Syftet med hälsoprofilen är att eleverna ska bli medvetna om sin hälsa. De får lära sig hur viktigt det är att må bra i livet och hur detta påverkar studierna.

Pilotprojekt på Norrevångsskolan för att få fler att äta lunch

Det har visat sig att en hel del av eleverna inte äter i skolrestaurangen. Därför har måltidsavdelningen och rektor initierat ett projekt för att få fler att äta. Skollunchen påverkar hälsa, arbetsmiljön i skolan, inlärningen och i förlängningen skolresultaten. I samband med att skolrestaurangen ska byggas om under sommaren, vill vi öka våra matgästers påverkan av både miljön i restaurangen och måltiden.

Läs mer här

Fysisk aktivitet för lärande

Pulsträning

Under läsåret 2022/2023 kommer elever på Norrevångsskolan 7–9 och grundsärskolan Bredablick att höja pulsen tre dagar i veckan, så kallad pulsträning. Målet med pulsträningen är att eleverna ska nå 75 procent sin maxpuls under 20 minuter.

Brainbreaks

Dessutom kommer de att pausa sina lektioner med så kallade ”brainbreaks” under ordinarie lektionstid. Detta innebär kortare aktivitetspauser i klassrummet. Eleverna får då göra något helt annat som till exempel lösa klurigheter, röra på sig eller leka något.

”Aktivt” klassrum

Eleverna har även tillgång till ett aktivt klassrum, vilket är utformat för att främja deras aktiva lärande och samverkan i grupp. Miljön stimulerar eleverna till att lära av varandra, diskutera och redogöra för sina åsikter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window