Projekt för att få fler elever att äta lunch

Det har visat sig att en del av eleverna inte äter dagligen i skolrestaurangen – därför har måltidsavdelningen och rektorer startat ett projekt för att få fler att äta.

Skollunchen påverkar hälsa, arbetsmiljön i skolan, inlärningen och i förlängningen skolresultaten. Målet med projektet är att öka nöjdheten kring måltiderna och därmed få fler att äta i skolrestaurangen. Under höstterminen kommer alla elever få besvara en enkät om måltiderna. Utifrån resultatet av enkäten kommer vi ta fram vilka områden som vi ska fokusera på vid utvecklingsarbete av skolrestaurangen från elevernas perspektiv och öka elevernas påverkan av skolmåltiden.

Måltidsavdelningen har fokusområde Skolmåltider för alla och detta projekt är en del. En viktig nyckelfaktor i projektet är samarbetet mellan våra förvaltningar. En annan nyckelfaktor är att vi utgår ifrån elevernas perspektiv.

Ambitionen är att göra liknande undersökningar och implementeringar på alla grundskolor i kommunen, men det finns inte något beslut på det än.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window