Grundsärskola

I Eslövs kommun heter vår grundsärskola Bredablick. Alla elever som går i grundsärskolan läser enligt läroplanen för grundsärskola.

Vem är grundsärskolan till för?

I grundsärskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i grundsärskolan. Grundsärskolan har årskurserna 1–9.

Vårdnadshavare ansöker, för sitt barn, om prövning för mottagande i grundsärskola. En utredning innehållande pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning ligger till grund för mottagandet. Elever med rättighet att läsa enligt grundsärskolans läroplan har alla en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och att de inte når målen för grundskolans läroplan.

Som elev mottagen i grundsärskola läser du antingen enligt läroplanen för ämne och om du inte har förutsättningar att nå målen för ämne läser du, enligt ämnesområde, inriktning träningsskola.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window