Närvaro- och frånvarosystem förskola

Kommunens närvaro- och frånvarosystem, Mina sidor för barnomsorg och skolval,  är en e-tjänst för barn på förskola och fritidshem.

Registrera schema

För att registrera vilka tider ditt barn närvarar på förskolan eller fritidshemmet ska du lämna ett schema för ditt barn. Du gör det genom att logga in på ”Mina sidor för barnomsorg och skolval” och registrera barnets schematider i e-tjänsten.

Logga in på Mina sidor

Har du blivit av med dina inloggningsuppgifter?

Beställ nya inloggningsuppgifter till Mina sidor

Frånvaro

Via SMS kan du meddela frånvaro, ledighet och mindre avvikelser från barnets ordinarie schema. En hel dags frånvaro anmäler du genom att SMS:a “FRÅNVARO Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)” till nummer: 0769-44 60 10.

Vill du anmäla en längre frånvaro som ledighet, skicka information eller endast anmäla frånvaro en del av dagen, hittar du instruktioner för hur du gör detta i mallen för SMS-tjänsten.

Mall för hur du anmäler frånvaro till förskola eller fritidshem

För att det ska fungera så måste ditt mobilnummer vara registrerat i vårt verksamhetssystem.

Behöver du ändra en inskickad ledighet, om du till exempel skickat in fel dagar, då ska du höra av dig till pedagogerna på din förskola så ändrar de dagarna.

Frånvaroanmälan för skolan

Går ditt barn i skolan? Då måste du också lämna en separat frånvaroanmälan till skolan om ditt barn är frånvarande eftersom skola och fritidshem använder olika frånvarosystem. Det gör du genom telefon eller via Skola24, vår e-tjänst för att hantera frånvaro.

Läs mer om frånvaroanmälan för grundskolan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window