Avtrycksdagen 2019

Den 25 april ställde alla barn på förskolor i kommunen som är födda 2013 och 2014, ut sina avtryck som de hade skapat i lera. 

Alstren ställdes ut på respektive förskola eller på en plats som förskolan valde, för att allmänheten skulle kunna ta del av verken. Syftet med dagen var att synliggöra barnen i Eslöv och låta dem ta plats i det offentliga rummet och visa att barn också är medborgare i samhället.

Tema: naturens andetag

Detta var andra gången som Avtrycksdagen gick av stapeln och temat för den här omgången var “naturens andetag”. Förskolorna fick själva tolka temat och välja plats där barnen kunde inspireras. Några förskolor besökte till exempel en närliggande utemiljö medan andra inspirerades av sagor eller barnens funderingar, men gemensamt var det grundläggande naturtemat.

Ekebackens förskola visade upp sina konstverk på scenen i Trollsjön. De inspirerades av sin närmiljö.

Förberedande workshops

Inför dagen hade en eller flera pedagoger på samtliga förskolor deltagit på workshops för att lära sig mer om materialet lera samt teorierna bakom projektet “Barns avtryck”. Barns avtryck bygger på att barn behöver olika metoder för att utvecklas och lära, i det här fallet lera. Leran får barnen att vilja titta noga, känna på och utforska. Tanken är att barnen nu, med hjälp av pedagogerna, ska kunna fortsätta utforska i lera även efter att projektet avslutats.

Avtrycksfesten

Dagen efter flyttades alla leralster från samtliga förskolor till Eslövshallen för en gemensam gigantisk vernissage under parollen, Avtrycksfesten. Till festen var barnens vårdnadshavare inbjudna och förutom alla de fina lerverken bjöds de även på sång av barnen.

Utställningar runt om i Eslöv

Även framöver kommer barnens att ta plats runt om i Eslöv. Nu flyttar nämligen leralstren ut på olika platser i kommunen. Det kommer bland annat vara möjligt att hitta dem på:

 • Karlsrobadet
 • Brahehälsan i Eslöv
 • Eslövs kyrka
 • Atriumgården på medborgarhuset
 • Stadsbiblioteket i Eslöv
 • Kärråkra vårdcentral
 • Netto på Solkullen
 • Matboden i Stehag
 • Wrights flora i Stehag
 • Gyaskogen i Stehag
 • Skolådan i Hurva
 • Biblioteket i Harlösa
 • Ölyckehemmet i Löberöd
 • Biblioteket i Marieholm
 • Församlingshemmet i Billinge

Varmt välkommen att besöka en eller flera utställningar eller titta på foton på barnens konstverk här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window