Elevhälsa

På varje skola i Eslövs kommun finns ett elevhälsoteam som leds av respektive rektor. I dessa team finns medicinska (skolsköterskor), psykologiska (skolpsykologer), psykosociala (kuratorer) och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Kontakt

Elever och vårdnadshavare har en möjlighet att själva ta kontakt med våra olika yrkesgrupper, framförallt skolans kurator och skolsköterska. Kontaktuppgifter till dessa hittar du via länkarna nedan. Psykolog, logoped & specialpedagog kontaktas via rektorn på respektive förskola eller skola.

Barn- och elevstödsenheten

I Eslövs kommun organiseras en del av barn- och elevhälsan centralt i Barn- och elevstödsenheten som är en del av Resursavdelningen. Här finns organisatoriskt skolsköterskor, kuratorer, psykologer och även logoped, resurspedagog, övergripande specialpedagog, skoldatatek och vårt förskoleteam. Förskoleteamet består av specialpedagoger och psykologer som har till uppgift att stödja barn och pedagoger inom förskolans verksamhet.

Kvalitetsberättelse

Varje år skriver barn- och elevstödsenheten och socialtjänsten en gemensam kvalitetsberättelse. I den beskrivs hur verksamheterna har arbetat med att följa upp sin verksamhet så att den når upp till lagens krav och vilket arbete som bedrivits för att utveckla verksamheten.

Kvalitetsberättelse för barn- och elevstödsenheten samt socialtjänsten

Patientsäkerhetsberättelse

Barn- och elevstödsenheten följer upp och kontrollerar vad som händer i verksamheten och redovisar detta till barn- och familjenämnden. Varje år upprättas patientsäkerhetsberättelser där arbetet under det gångna året belyses.

Patientsakerhetsberattelse för elevhalsan 2020

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2019

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans logopediska insats

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window