Elevhälsa

På varje skola i Eslövs kommun finns ett elevhälsoteam som leds av respektive rektor. I dessa team finns medicinska (skolsköterskor), psykologiska (skolpsykologer), psykosociala (kuratorer) och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elever och vårdandshavare har också möjlighet att själva ta kontakt med våra olika yrkesgrupper, framförallt skolans kurator och skolsköterska.

Barn- och elevstödsenheten

I Eslövs kommun organiseras en del av barn- och elevhälsan centralt i Barn- och elevstödsenheten. Här finns organisatoriskt skolsköterskor, kuratorer, psykologer och även logoped, resurspedagog, övergripande specialpedagog, skoldatatek och vårt förskoleteam. Förskoleteamet består av specialpedagoger och psykologer som har till uppgift att stödja barn och pedagoger inom förskolans verksamhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window