Västra Strö-monumentet

Västra Strö-monumentet består av fem resta stenar och två runstenar. De står på en åkerholme cirka 300 meter sydväst om Västra Strö nya kyrka.

En av runstenarna har en ristad ansiktsmask samt en otydlig ristning som uttytts som ett människopar. Att hugga in masker i stenarna har tolkats som ett sätt att skrämma bort onda andar. Texten på stenen lyder: ”Fader lät hugga denna sten efter Björn, som ägde skepp med honom”. På den större av runstenarna står: ”Fader lät hugga dess runor efter sin broder Asser, som fann döden nordpå i viking”. Ristningarnas stil daterar monumentet till 900-talet Efter Kristus.

Thulehögen, Västra Strö. Foto: Ulf Axelsson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window