Thulebacken

Öster om vägen från Eslöv i södra Stehag ligger gravfältet Thulebacken i Skytteskogen.

Gravfältet omfattar minst en domarring, en delvis förstörd skeppssättning och ett femtontal stensättningar. Ett stort antal spridda stenar utgör troligen rester av fler anläggningar. Domarringen, som är 7 meter i diameter, är belägen i gravfältets centrala del och består av sex resta stenar som fallit omkull. Ursprungligen har domarringen haft nio stenar.

Skeppssättningen som ligger i närheten är 10 meter lång. Endast ett tiotal stenar i den södra delen finns kvar. De är dock alla omkullfallna. I samma skog sydväst om Thulebacken finns ett annat gravfält med sex fornlämningar; en stensättning och fem resta stenar som fallit omkull. Inom området ligger ytterligare några spridda stenar som möjligen kan vara rester av domarringar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window