Guldkullen

På samma sida om vägen nordväst om Gyabjär ligger Guldkullen, ett gravfält från järnåldern, i ett kuperat skogsområde.

Det omfattar nio fornlämningar; fem högar, två domarringar samt två runda stenkretsar. Högarna är låga och oansenliga. De två domarringarna är 7 respektive 9 meter i diameter och består av sex respektive fyra stenar, ursprungligen sannolikt nio stycken. På gravfältet finns ett stort antal spridda stenar som troligen utgör rester av ytterligare anläggningar. Guldkullen sägs ha fått sitt namn sedan två kämpar slagits om guld som påträffats där.

Nordväst om Guldkullen i kuperad skogsmark finns ett annat gravfält med fem fornlämningar; en rund stensättning, en domarring, två kvadratiska stensättningar samt en rest sten. Domarringen med sju stenar är 7 meter i diameter. På gravfältet finns ett stort antal spridda stenar som troligen utgör rester av ytterligare anläggningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window