Galgabacken

Galgabacken är ett gravfält från järnåldern, som innehåller nio fornlämningar.

En domarring, två kvadratiska ofyllda stensättningar, två runda fyllda stensättningar samt fyra resta stenar, samtliga kullfallna. Domarringen som ligger i gravfältets västra del, är 8 meter i diameter och består av sju stenar. Förutom de ovan nämnda anläggningarna finns det en mängd andra stenar i området som kan vara rester av flera gravar. Gravfältet ligger i ett skogsområde. Enligt traditionen har här funnits en avrättningsplats.

Foto: Ulf Axelsson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window