Västra Strö kyrka

Kyrkan stod färdig 1877. Den har långhus, kor och femsidig absid samt kvadratiskt västtorn med smäcker spira. Hela byggnaden är uppförd av gråsten. Den tidigare kyrkan, som låg en liten bit åt nordost, är helt försvunnen. På den gamla kyrkogården finns ett träkors rest där den äldre kyrkan låg.

Foto: Tord Johansson

I nya kyrkan finns bland inventarierna bl a ett dopfat av mässing från senare delen av l500-talet. Altartavlan är gjord av C Schleusler. Kormattan föreställer Kristi fotspår och är tillverkad av Hillevi Nilsson.

Intill kyrkan ligger en av byns äldsta byggnader, uppförd under senare delen av l700-talet. Huset är restaurerat och inrymmer idag församlingshem.

I närheten av kyrkan ligger Thulehögen med fem bautastenar och två runstenar. Det var här som Fader lät hugga runor efter sin broder Assar, som fann döden nordpå i viking. Den andra stenen lät han hugga efter Björn, som ägde skepp med honom. På baksidan av den senare finns även en ansiktsmask och några otydliga inristningar, vilka tolkas som en framställning av ett människopar. Runorna anses ha tillkommit kring år l000 e Kr.

1993 gifte Per Gessle sig med Åsa i Västra Strö kyrka.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window