Västra Sallerups kyrka

Västra Sallerups kyrka har undergått många förändringar under de 800 år som gått sedan den byggdes. Idag har man sökt att få fram så mycket som möjligt av kyrkans utseende i äldre tid. Härvid har man bl a funnit mynt, så gamla som från 900-talet.

Foto: Tord Johansson

I sitt nuvarande skick består kyrkan av ett torn i väster, långhus samt ett något smalare kor . Tornet bär två årtal . På västsidan står MCD eller 1400. Med början från norra tornväggen kan man dessutom läsa ANNO 1751. Södra tornväggen prydes av ett solur från 1700-talet. Vid långhusets södra sida står en väldig stenkista av sandsten. Den är från kyrkans äldsta tid. Kistan är försedd med en urholkning för huvudet. Korets avslutning i öster, som stöddes av en kraftig strävpelare, prydes med tre fördjupningar, blindnischer. Under dessa löper en bård, ett s k sågsnitt.

Inne i vapenhuset finns en s k gapstock. I den sattes personer som dömts till stockstraff. Först år 1841 borttogs stockstraffet.

I kyrkan finns märkliga målningar – i vapenhuset, långhuset och koret. Flertalet av dessa målningar har kommit till under 1400-talet. För en del av målningarna kan man till och med ange ett bestämt år – 1303. Målningar med utsatt årtal är ovanliga i skånska kyrkor. Dessa är de äldsta man har påträffat i landskapet, men det finns ännu äldre kyrklig konst i denna kyrka. Till vänster om fönstret i norra korväggen är en, som utförts i början av 1200-talet.

Det äldsta minnesmärket i kyrkan är Mårten Stenmästares dopfunt. Han har satt sitt signum i runor på funten, ”Martin mik giardi” (Mårten gjorde mig). Ett stenlejon vid dess sida är också ett verk av honom. I golvet ligger en nätt gravsten över en av församlingens präster. En stor stenhäll täcker nergången till en krypta, som använts till begravningsplats för några av Ellingeherrarna.

Predikstolen är från 1615 och utförd av den kände träsnidaren Jakob Kremberg. På en minnestavla omtalas på latin att Eske Bille anskaffat predikstolen. Eske Bille boddes på Ellinge 1552 och kom att bli en av Danmarks mest kända män på sin tid. Det är Eske Billes vapen som finns på bänkgaveln längst fram i södra raden och gaveln intill bär hans mors vapen – Brok. Eske Bille gifte sig med Helvig Gjöe, vars mor kom från den danska ätten Krabbe. På bänkgavlarna i norra raden finns längst fram släkten Gjöes vapen och där intill familjen Krabbes vapensköld. Samma vapen finns på predikstolens tak och dessa såväl som bänkgavlarna har utförts av Jakob Kremberg.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window