Trollenäs kyrka

Trollenäs kyrka uppfördes år 1860 av friherre Nils Trolle som hade patronatsrätt.

Foto: Tord Johansson

I Trollenäs, eller Näs som församlingen hette, fanns dessförinnan en medeltidskyrka i Gullarp, som förr var egen församling. Den revs 1860 och fick tjäna som byggnadsmaterial till den nya kyrkan som blev gemensam för Näs och Gullarp. Denna nya Näs kyrka ändrade år 1899 namn i likhet med församlingen till Trollenäs.

Trollenäs genomgick en genomgripande restaurering år 1938. Altarprydnaden utgörs av Bertel Thorvaldsens ”Kristus”, en kopia av konstverket i Köpenhamns domkyrka. Även predikstolen och dopfunten är kopior från Köpenhamns domkyrka av samme konstnär.

På norra väggen hänger en tavla, en gåva av friherrinnan Anna Trolle, som föreställer Kristi nedtagning från korset.

I tornet hänger två klockor, den större från år 1949 och den mindre från 1400-talet. I koret står en klocka från 1500-talet – omgjuten 1948. Series Pastorum (tavla med alla kyrkoherdar i församlingen från 1729 och framåt) är skänkt av friherre Nils Trolle och tillverkad av bildhuggare Stig Ryberg, Nordanå. Kormattan är ritad av Hillevi Nilsson, Tomelilla.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window