Skarhults kyrka

Skarhults kyrka byggdes i romansk stil 1150 - 1175. Långhuset är väl bevarat från denna tid. Absidkoret byttes mot ett större rakt kor omkring 1565 av slottsfrun Mette Rosencrantz.

Foto: Tord Johansson

Under koret inreddes ett gravvalv for Sten Rosensparre. Fru Mette lät också uppföra eller ombygga tornet. Vid restaureringen 1940 återinsattes den romanske mästarens tympanon med springande lejon bitande överdjur, över den rikt profilerade sydportalen i sandsten, framför vilken är ett vapenhus. Kyrkan är helgad åt S:t Nikolaus.

Skarhults kyrka har spetsbågsornerad funt och predikstol tillverkad av Ullberg. Fredrik II:s glasfönster från 1658 finns numera på Kulturen i Lund. 1400-talsvalven har dekormålning från omkring 1460 och figurmålning från omkring 1550.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window