Östra Strö kyrka

Östra Strö kyrka började byggas någon gång under 1100-talet. Den hade då ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare kor och en halvrund absid längst i öster.

Foto: Ulf Axelsson

Förmodligen byggdes också ett med långhuset jämnbrett torn i väster. Av detta finns idag inte mycket kvar. Endast koret är bevarat och det fungerar idag som sakristia. På 1400-talet slogs valven.

År 1794 revs det gamla tornet och ett nytt byggdes. 1865 fick kyrkan sitt nuvarande utseende. Då byggdes långhuset om och de utbyggnader i norr och söder, korsarmar, som nu finns tillfogades. Predikstolen, som är i trä, tillverkades 1592 av den så kallade Malmösnidaren.

I altarskåpet finns en alabasterrelief från 1500-talet. Den är tillverkad i Nederländerna. I sakristian (gamla koret) finns medeltida kalkmålningar som dateras till runt år 1500.

Dopfunten är tidigmedeltida och kyrkans äldsta klenod. Den är samtida med kyrkan och har ett dopfat av mässing från första hälften av 1500-talet.

2004 återinvigdes kyrkan efter efter en renovering.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window