Östra Karaby kyrka

Kyrkan är byggd i slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet. Den är byggd i romansk stil, saknar torn och präglas av små dimensioner. En tillbyggnad skedde omkring år 1840 då det västliga valvet tillkom. Vapenhuset i norr, där den gamla ingången troligen funnits, daterar sig från år 1728.

Foto: Tord Johansson

År 1947 företogs reparationsarbeten i koret, varvid ett medeltida altarbord, upphört av sandstenskvadrar och försett med en relikgömma, påträffades under det befintliga träaltaret. Altarbordet försågs med en kalkstensskiva, märkt med årtalet 1947. Kyrkans nuvarande altare lär sålunda vara det ursprungliga, bortsett från altarskivan. I det lilla fönstret i östra korväggen insattes en glasmålning utförd av konstnären Eric Alsmark, Malmö.

En omfattande restaurering av kyrkan ägde rum ar 1964. En vacker 1400-talsornamentering i korvalven framdrogs liksom också några andra detaljer av den medeltida dekoren. Predikstolen, ett snidat arbete från 1500-talet, återfick sin rokokoutsmyckning från 1700-talet.

En i vacker 1700-talsstil timrad klockstapel står rest nordost om kyrkan.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window