Näs kyrka

På en kulle bakom Trollenäs slott ligger den gamla Näs kyrka. Platsen för kyrka och slott har valts under forna ofärdstider. På två sidor är de kringflutna av åar. Saxån från nordost möter här Gullarpsån från sydost och den utskjutande landtungan eller NÄSET blev befäst med en borg eller ett slott senast 1599.

En huvudgård är betygad från 1395, men den låg sannolikt i byn, det vill säga på annan plats, strax väster om sammanflödet. Kyrkan räknar sina anor från 1100-talet. Den nya Näs kyrka (nuvarande Trollenäs) uppfördes 1860. Tornet på Näs kyrka revs samtidigt och

ersattes med en trappstegsgavel.

Av den medeltida romanska kyrkan finns endast långhus och absid kvar. Åt söder fanns en ursprunglig utbyggnad motsvarande den åt norr. Kyrkan hade således formen av ett kors. Den norra utbyggnaden gjordes år 1600 för att förse kyrkan med fler sittplatser. År 1926 omändrades denna utbyggnad till gravkor. Kyrkans fasad ändrades 1860 då trappstegsgaveln uppmurades. Det gamla tornet från 1641 revs. Den stora kyrkklockan uppsattes i Trollenäs kyrka och den lilla i Västra Strö kyrka.

Inne i kyrkan lägger man genast märke till valven med målningar från 1400-talet. De är utförda i flera lager på de gotiska valvbågarna som slagits under ett äldre trätak. Bäst bevarade är målningarna i korbågen och absiden. Altaret har nymurats och flyttats fram i absiden och försetts med en nyare kalkstenshäll. Ovanpå denna står altaruppsatsen – förfärdigad 1771 av en okänd mästare.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window