Hurva kyrka

Hurva kyrkas ursprungliga del byggdes troligen under första hälften av 1200-talet. Valven i dess inre slogs dock först på 1400-talet.

Kyrkan var försedd med torn och vapenhus, när den 1672 granskades. Taket var då av bly på den södra sidan och av tegel på den norra sidan. Av allt att döma torde dock det 1672 omnämnda tornet ha blivit nedrivet och en trästapel ha uppförts i stället. År 1856 byggdes emellertid åter ett västtorn.

Altaruppsatsen stammar från Christian IV:s tid. Bland inventarierna finns en enkel sandstensdopfunt samt nattvardskalk i silver från 1600-talets sista år.

År 1748 levererade förre gästgivaren i Hurva, provinsialbildhuggaren Johan Ullberg i Finja, en predikstol till kyrkan.

Kyrkan har också två värdefulla biblar. Den ena bibeln är ett exemplar av Karl XII: s kyrkobibel av år 1703 medan den andra är en Gustaf V: s kyrkobibel. Den sistnämnda har nr 121 av den i 200 exemplar tryckta bibliofilupplagan.

Kyrkan har två klockor. Den mindre, som är äldst, saknar inskription. Storklockan är rikt försedd med inskriptioner och blev gjuten 1750 av Andrea Wetterholtz.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window