Holmby kyrka

Kyrkan uppfördes under 1100-talet. Den runda absidväggen pryddes med blindarkader och vridna kolonetter.

Foto: Ulf Axelsson

När man vid restaureringen 1939 gjorde uthuggningar i murarna fann man en rad sandstensblock som 1872 använts som fyllnad då man byggde den nya kyrkan. Materialet, röd sandsten, hade tydligen hämtats från Öved. Den ursprungliga kyrkan fick stå kvar i det närmaste orörd tills för ca hundra år sedan då den nuvarande kyrkan restes. Det mäktiga tornet från den gamla kyrkan sparades. Tornet byggdes senare än den ursprungliga kyrkan. På tornets södersida sitter en figur, huggen i ett stycke, med pelaren i bågöppningen.

Det finns likheter med ”Jätten Finn” i Lunds domkyrka. Gavlarna på gamla tornet hade blindnischer, som leder tankarna till 1500-talet. På 1510-talet högg Adam van Düren humoristiska bilder i Lunds domkyrka. Det kan ha varit han som har gjort figuren på Holmby kyrkas torn. Under tornet lades som hörnsten i sydvästra hörnet en runsten. När tornet reparerades lade sig sten och grus över stenen, men den återfanns 1650. Först 1899 lyckades arkeologerna beveka socknemannarna att ta fram den. Ristningarna är från 1025-1050 och lyder: ”Sven reste denna sten efter Torger, sin fader”.

Den 24 augusti 1873 stod den nuvarande kyrkan färdig med takprydnad på det gamla tornet.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window