Högseröds kyrka

Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet, en tillbyggnad åt väster utfördes under medeltiden. Kyrkan bestod av ett långhus med ett smalare kor och en halvrund absid.

Foto: Tord Johansson

Före 1857 fanns tornet på kyrkans västra del, ännu tidigare skall en klockstapel av trä ha funnits. 1857 revs det dåvarande tornet och ett nytt byggdes vidkyrkans norra långsida, det son finns idag. Vid samma tidpunkt byggdes vid kyrkans norra långsida, det som finns idag. Vid samma tidpunkt revs vapenhuset som var beläget på södra långsidan, kvar finns en portal som visavisar att här har funnits en ingång. De två kyrkklockorna är från 1680 och 1744.

I kyrkan finns en dopfunt av sandsten tillverkad omkring 1200. Triumfkrucifixet är från 1600-talet. År 1915 fick kyrkan nya bänkar, ny predikstol och nytt altare. Altartavlan, som föreställer ”Vandringen till Emmaus”, är målad av kontnären Herman Österlund.

Kyrkan har reparerats åtskilliga gånger. Det senaste tillfället var 1979 då en ny orgel köptes och sattes in vid norra långväggen. Tornrummet bak orgeln byggdes då om till sakristia.

Högtalaranläggningen och hörselslinga med stavar finns. I församlingshemmet intill kyrkan finns WC och telefon.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window