Hammarlunda kyrka

Kyrkan uppfördes under senare delen av 1100-talet. Vid renovering på 1960-talet framkom fragment av två tidigare stavkyrkor. Kyrkan är helgad åt Sankta Anna. Den uppvisar den romanska tidens grundplan med rektangulärt långhus, lägre och smalare kor samt halvrund absid längst i öster. Byggnadsmaterialet är gråsten och sandsten.

Foto: Ulf Axelsson

I väster reser sig det runda tornet som sannolikt har avsetts till försvar. Tornet har uppförts något senare än själva kyrkan. Under senare delen av medeltiden placerades ett vapenhus framför huvudingången mot söder. I stort sett har Hammarlunda kyrka bevarat sitt ursprungliga utseende.

Äldst bland inventarierna är dopfunten av sandsten. Den är huggen i ett enda block och har säkerligen utgått från Mårtens verkstad. Altaruppsatsen är ett renässansarbete från 1589. Ursprungligen hade kyrkan en s k läktarpredikstol daterad till 1636. Delar av denna ingår i den nuvarande predikstolen. Predikstolen var en gåva av Henrik Ramel på Löberöds slott, som också prytt predikstolen med sitt vapen.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window