Eslövs kyrka

Den 29 november 1891 invigdes kyrkan. Arkitekten Salomon Sörensen förslag till den nya kyrkan blev för dyrt. Domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall fick uppdraget att modifiera förslaget men det var hans elev Carl Möller som slutligen ritade Eslövs kyrka. Kyrkan kallades då "Vestra Sallerups kyrka" som man kan se på inskriptionen över ingången.

Foto: Ulf Axelsson

Först år 1952 övergick socknens gamla namn till det nya Eslövs församling och kyrkan fick formellt heta Eslövs kyrka. Kyrkan är uppförd i röd tegel i en nygotisk stil, känd som ”Eslövsgotiken”. 

Predikstolen är utförd i kalksten och har ritats av domkyrkoarkitekten Eiler Graebe. Den uppsattes år 1955. Kyrkan fick 1962 sin nya dopfunt. Den är ett verk av konstnären Stig Ryberg.

Den stora kormattan framför altaret är komponerad av Barbro Nilsson och utförd av Märta Måås-Fjetterströms ateljé i Båstad.

Två kyrkklockor, gjutna i Göteborg, monterades i kyrktornet 1891. En tredje klocka skänktes till kyrkan 1961.

Under hösten 1988 invigdes en ny kororgel. Den är tillverkad av Mårtenssons Orgelfabrik i Lund och har sex stämmor fördelade på en manual och pedal.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window