Bosarps kyrka

Samtidigt som den gamla kyrkan revs byggdes den nuvarande kyrkan år 1868. Den gamla kyrkans grundmurar finns kvar på gamla kyrkogården 500 meter söder om den nuvarande. Den nya kyrkan är närmast byggd i nygotisk stil med västtorn, vitputsat långhus och sakristia i söder. En restaurering genomfördes 1913.

Foto: Tord Johansson

Av äldre inventarier finns gravhällar, till en gravvårdsgrupp av romansk typ, med figurreliefer. Vidare finns en romansk dopfunt av sandsten, placerad över en 1700-talsgravsten. Dopfunten är enkelt utsmyckad med fris och släthuggen fot. Troligtvis är den tillverkad på slutet av 1100-talet. Dopfatet av koppar med driven ornamentik har i botten två lejon, uppbärande Karl XII:s krönta vapen, samt årtalet 1699. Från 1500- och 1600-talet finns också ett par vackert utförda malmljusstakar. Den gamla kyrkans predikstol finns bevarad i den nya kyrkan.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window