Borlunda kyrka

Borlunda-Skeglinge kyrka stod färdig för invigning 1868. I kölvattnet av den stora befolkningsökningen under 1800-talet blev många kyrkor för trånga. Så även Borlunda och Skeglinge gamla 1100-tals kyrkor. Därför beslöt man att riva dem och i stället bygga en stor gemensam kyrka.

Arkitekt för kyrkan blev Ferdinand Meldahl, den främste arkitekten i Danmark under 1800-talets andra hälft. Under många och långa studieresor i Europa och Främre Orienten hade han blivit väl förtrogen med arkitekturen i dessa länder.

Borlunda kyrka var under många år avstängd på grund av rasrisk och rivningshot, men är nu renoverad och återöppnad sedan 3:e advent 2001. Under hela avstängningstiden var man från riksantikvarieämbetet mycket angelägen om renovering och bevarande. Detta motiverades av den höga arkitektoniska kvaliteten, den intressanta byggnadstekniken och den stora arkitekurhistorska betydelsen.

Arkitekturen återspeglar mycket av norditaliensk renässans, kombinerat med bysantinska, romanska och gotiska influenser och visar på ett samband med stor, monumental europeisk byggnadskonst, som Meldahl omformade till den lilla församlingskyrkans behov. Borlunda kyrka blev på så vis stilbildande i en period av intensivt kyrkobyggande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window