Vattentornet

Vattentornet uppfördes 1905 av C.A. Ambrosius på privat initiat. Efter några år övertogs det av Eslövs köping.

Till bygget användes armerad betong, vilket var ovanligt 1905. Högst upp placerades en tank på 140 kubikmeter, till vilken vatten pumpades från i första hand en vattentäkt på Villavägen.

Tornets höjd är 38 meter och diametern sju meter.

Cisternen hålls uppe av sex betongpelare vilka står på 200 ton betongfundament under mark.

Vattentornet togs ur bruk 1969 efter att ha varit för litet under många år och ett nytt torn uppförts.

Vattentornet köptes 1999 av Crenova ekonomisk förening för en krona av Eslövs kommun med syftet att det skulle bevaras istället för att rivas. Crenova renoverade tornets yttre och ämnade under hösten 2000 påbörja en inre renovering. Senare såldes tornet på nytt och är idag privatägt.

Vattentornet finns på Kvarngatan 59 i Eslöv.

Skånska vattentornssällskapets hemsida finns bilder och information om både gamla och nya vattentornet i Eslöv.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window