Eslövs järnvägsstation

Järnvägsstationen och Eslöv är intimt förknippade med varandra. När järnvägen kom till byn 1858 växte Eslöv snabbt, blev köping 1874 och stad 1911. Stationsbyggnaden från 1914 är renoverad och inrymmer kiosk med café.

Foto: Tord Johansson

Flera byggnader i Eslöv är byggnadsminnesförklarade och väl värda ett besök. Järnvägsstationen byggdes 1914 och är den tredje stationsbyggnaden i ordningen, 1858 och 1866 byggdes de två första.

Eslöv var den första platsen i Sverige där man anlade gångtunnlar under spåren.

Själva stationsbyggnaden innehåller många vackra detaljer och på perrongerna är överbyggnader och trapphus fina exempel på den tidiga järnvägsepokens arkitektur.

Stationens fasad bär det röda tegel, som är så karakteristiskt för såväl den nya som gamla bebyggelsen i Eslöv.

Statligt byggnadsminne

1986 förklarades Eslövs stationshus som statligt byggnadsminne.

Den 23 mars 2007 utsåg regeringen delar av Eslövs station till statligt byggnadsminne. Byggnadsminnesförklaringen omfattar den äldre delen av gångtunneln under bangården, den numera stängda tunneln för post- och godstransporter under stationsbyggnaden, perrongtaket och perrongtrappornas överbyggnader.

”Eslöv är ett utpräglat järnvägssamhälle, och järnvägen bidrog till att Eslöv 1911 fick stadsrättigheter. Själva stationshuset är sedan tidigare byggnadsminne, och dagens regeringsbeslut innebär att även en gångtunnel, en trappöverbyggnad samt perrongtaket får motsvarande skydd.”

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window