Hälsonätverk

Hälsonätverket ger dig nya kunskaper, kontakter och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som har intresse av hälsa och välmående.

Vi träffas ungefär en gång per halvår och varvar intressanta föreläsningar med diskussioner. Vi reflekterar kring dagens tema, byter erfarenheter, får nya idéer och skapar nya kontakter. Som medlem i nätverket har du stor möjlighet att själv påverka innehållet i träffarna; ämnen, föreläsare och nivå på diskussionerna.

Frivilligt engagemang

Du kan även få stöd i att starta upp antingen på egen hand eller tillsammans med någon i nätverket, någon form av aktivitet eller grupp som intresserar dig och som kan vara av hälsofrämjande värde för andra i kommunen.

Du/ni bestämmer själva innehåll, gruppantal, antal träffar/dag/tid, lokal och eventuell kostnad för deltagarna (material, lokal etc.)  Denna punkt kommer vara stående på våra hälsonätverksträffar eftersom vi värnar om frivilligarbete och dess värde både för den enskilde samt kommunen i stort.

Nedan följer exempel på frivilligt engagemang inom hälsoområdena; fysisk aktivitet, kost, social gemenskap och meningsfull sysselsättning.

Kost och näring

  • Planera och leda matlagningsgrupp
  • Planera och leda studiecirkel inom ämnet (t.ex. läs olika hälsolitteratur och diskutera ämnet i grupp)

Fysisk aktivitet

  • Följa med annan på promenad/promenadkompis
  • Planera och leda fysisk aktivitet i grupp dagtid/kväll/helg (kvarterspromenad/grannpromenad/barnvagnspromenad)
  • Planera och samordna fysisk aktivitet i grupp dagtid/kväll/helg (t.ex. styrketräning i grupp, ta kontakt med aktivitetsledare på gym/träningscenter, bestämma dag och tid)

Social gemenskap/meningsfull sysselsättning

  • Besöka annan person/hålla telefonkontakt med person som har svårt för att ta sig från hemmet
  • Vara sällskap vid olika ärenden
  • Planera och leda studiecirkel inom olika ämnen som intresserar dig och som kan skapa mervärde för andra

Du som väljer att leda/samordna hälsofrämjande aktivitet kommer framöver att erbjudas utbildning till hälsoinspiratör som hålls av hälsopedagog/ hälsoinspiratör på Mötesplats Karidal.

Hälsoinspiratör

Hälsoinspiratörernas uppgift är att, förutom leda/samordna hälsofrämjande aktivitet, vara ett bollplank gentemot hälsopedagogen gällande hälsofrämjande behov och önskemål från besökarna/medborgarna. Vi ser även gärna att hälsoinspiratörerna är med och sprider hälsofrämjande information samt stöttar upp på olika större evenemang.

Intresserad?

Är du också intresserad av att delta i hälsonätverket? Tveka då inte att höra av dig till Therese Ingby på telefon 070-510 53 98.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window