Badplatser

I Sjöholmen kan du bada i Ringsjön.

Det finns allmänna toaletter vid badplatsen som är öppna alla årets dagar klockan 07–21. Det finns också bänkar och en grillplats.

Provtagningar av vattnet

Under sommaren analyserar Eslövs kommun badvattnet i Sjöholmen regelbundet. Provtagningen görs för att kontrollera badvattenkvaliteten och för att kunna informera allmänheten om när det är olämpligt att bada.

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida hittar du den senaste informationen om badvatten vid de badplatser som finns i hela landet. Informationen omfattar vattentemperatur, vattenkvalitet och eventuellt uppgift om algblomning. Om du klickar på länken ovan, så kommer du att kunna se resultatet från senaste provtagningen. Klicka på texten under den gröna rubriken.

Algblomning kan skifta snabbt

Algblomning bedöms okulärt (det vill säga med synen) vid provtillfället. Algblomningen kan skifta på kort tid. Till exempel om provtagning görs på förmiddagen och det är alger då, kan de vara borta redan på eftermiddagen beroende på vindarna. Därför kan du inte fullt ut förlita dig på uppgifterna om algblomning på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Därför är det upp till var och en att själv bedöma om man vill bada eller inte. Var extra uppmärksam när det gäller barn och djur.

Information om algerna hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida

Hundar

Tänk på att du inte får ta med dig hunden till Sjöholmens badplats under perioden 1 juni till 30 augusti.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window